Reiki
Je pravda, že človek, ktorý má druhý stupeň reiki, potrebuje už exorcizmus?

Reiki je technika uzdravovania, ktorá bola vynájdená v Japonsku na konci devätnásteho storočia Mikaom Usuim. Podľa tohto učenia spôsobuje chorobu istý druh narušenia alebo nerovnováhy „životnej energie“ človeka. Vykonávateľ reiki uzdravuje tak, že svoje ruky kladie na konkrétne miesta na tele pacienta, aby tým umožnil tok reiki – „univerzálnej životnej energie“ – od seba k pacientovi. Vykonávateľ reiki musí najskôr podstúpiť iniciáciu alebo „zosúladenie“ prostredníctvom učiteľa reiki. Tento obrad ho robí „zosúladeným“ so „životnou energiou univerza“ a umožňuje mu stať sa pre ňu kanálom. Sú tri rôzne úrovne zosúladenia – iniciačné stupne (niektorí hovoria o štyroch).
Táto technika je nebezpečná nielen pre psychické i fyzické zdravie človeka, ale aj vieru i duchovný život a nevylučuje sa ani démonické zotročenie (potvrdzuje to prax mnohých exorcistov). Prečo? Lebo reiki sa spája s idololatriou, špiritizmom i synkretizmom.
(1) Idololatria: V myslení reiki mizne rozdiel medzi človekom, svetom a Bohom. Učitelia reiki totiž vysvetľujú, že nakoniec dospejeme k vedomiu, že my sme univerzálnou životnou silou a že všetko je energia, vrátane nás samých. Teda pri udeľovaní reiki sme viac ako len kanálom reiki, my sme reiki – univerzálnou životnou energiou. Toto je falošný obraz o Bohu: Boh je energiou, Bohom som ja.
(2) Špiritizmus: Niektoré formy reiki učia, že sa treba utiekať o pomoc k anjelským bytostiam alebo „sprievodcom ducha reiki“. To vedie k riziku otvorenia sa zlým silám alebo mocnostiam. Okrem toho sila reiki je neznámou (okultnou) i neosobnou silou. Spôsob ako ju môžeme zakúsiť je mediumistický tranz (človek je kanálom – médiom – tejto sily). Mediumizmus (nová forma špiritizmu – vyvolávania duchov) spočíva v tom, že skrze úmyselnú a riadenú duchovnú pasívnosť vstupujeme do zmeneného stavu vedomia a odovzdávame kontrolu nad sebou nejakej neznámej sile, ktorú reikisti nazývajú kozmickou. Avšak v skutočnosti je to často kontakt so svetom špiritizmu – so svetom zlých duchov.
(3) Synkretizmus sa prejavuje v tom, že reiki spolupracuje s mnohými inými pseudovedeckými i okultnými praktikami, najčastejšie propagovanými cez New Age. Okrem toho tu dochádza k pomiešaniu pojmov i k spájaniu náboženstva s mágiou a duchovna s okultizmom. Vidíme to napríklad na vyjadreniach typu „cítim sa nabitý negatívnou energiou“, „myslím, že máme v byte negatívne zóny“, „on je pozitívnym človekom, lebo prenáša na mňa dobrú energiu“ a pod..
Z uvedeného vidíme, že človek praktizujúci reiki i absolvujúci iniciačné stupne sa otvára pre pôsobenie zlých duchov. Mnohí to robia z nevedomosti. No neznamená to, že takýto človek je už hneď posadnutý; môže ísť len o útlak. Áno, svedectvá mnohých bývalých reikistov potvrdzujú potrebu exorcizmov, ale neznamená to, že je to pravidlom. Či potrebuje alebo nepotrebuje exorcizmus, je to vždy na posúdení exorcistu. Avšak ešte pred vykonávaním exorcizmov musí takýto človek zanechať praktizovanie reiki a zrieknúť sa všetkého, čo s tým súvisí. A v neposlednom rade žiť intenzívne svoju vieru – duchovným životom.


Imrich Degro
CHARIZMA 2/2012

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.