List Duchu Svätému


Môj milovaný priateľ, Duchu Svätý,

stalo sa to viac ako pred dvadsiatimi štyrmi rokmi, keď si ma povolal do služby v zodpovednej práci pre iných, pripomenul si sa mi, že nemôžem žiť bez Teba, bez Tvojich darov. Uvedomila som si, ako veľmi Ťa potrebujem...
Modlím sa litánie k Tebe Svätý Duch Boží, ktoré sú doporučené pre súkromnú pobožnosť. Oslovili ma tak, že som mala pocit, že hovoríš pre mňa osobne... a ja, drahý môj priateľ, Ti chcem na Tvoje oslovenie odpovedať.

„Duchu Svätý, zostúp z trónu svojej velebnosti a vybuduj si stánok v srdci svojho služobníka“ Buď zvelebený!

Takto znie prvá prosba a pravdepodobne najpodstatnejšia. Toľko som trápila vlastný rozum, až som s Tvojou pomocou dospela k zásadnému postoju. Ak chcem s Tebou komunikovať, dávaš mi podmienku, jasnú a zásadnú - chceš moje srdce. Áno, drahý môj priateľ, otváram svoje srdce a svoju dušu pre Teba. Viem, že som nedokonalá a hriešna, a predsa sa odvažujem ponúknuť Ti moju túžbu. Pozývam Ťa - prebývaj vo mne. Vybuduj si u mňa svoj domov, miesto, kde Ti bude príjemne, kde budeš mať istotu, že si u svojej oddanej priateľky. Tvoju lásku túžim opätovať svojou láskou a vernosťou. Prosím Ťa, buď vždy so mnou. Po čom túžim najviac? Byť v Tvojej prítomnosti naveky...

Tvoja Gabriela


Gabika Hanáková
CHARIZMA 2/2015

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.