Sedembolestná Panna Mária vypočula moje prosby


Som členkou Rodiny Nepoškvrnenej a v Šaštíne som bola viackrát. Bola som tam aj 31. mája 2014 na stretnutí Rodiny Nepoškvrnenej. Na kolenách pri soche Sedembolestnej, ktorá je pri bazilike, som povedala Panne Márii: „Panna Mária, len ty vieš pochopiť, akú bolesť mám v srdci. Ty držíš v náručí mŕtve telo Ježiša, ale On žije. Môj syn žije, ale je mŕtvy. Prosím Ťa, prihovor sa u svojho Syna, nech dá môjmu synovi silu, aby dokázal odísť od priateľky, ak ich vzťah nemá budúcnosť .“ Žil totiž dlhšiu dobu v zahraničí. V marci mi povedal, že sa už domov na Slovensko nevráti. Ale môj syn sa vrátil domov navždy 11. júla ešte toho roku. So slzami v očiach som ďakovala Panne Márii a stále ďakujem, lebo sa o mňa aj moju rodinu úžasne stará.
Vďaka Ti, Panna Mária, moja drahá Mama! Vďaka patrí aj Tebe, môj Pane!
Boli vypočuté mnohé moje prosby. Za všetky vypočuté prosby na príhovor Panny Márie môžem len vzdávať vďaky nášmu živému Bohu slovami žalmistu: Ž 40.


Do úst mi vložil pieseň novú,
chválospev nášmu Bohu.

Mnohí to uvidia a bázeň ich naplní
a budú dúfať v Pána...

Veľa zázrakov si urobil, Pane, Bože môj;
a v tvojich zámeroch s nami, kto sa ti vyrovná?

Aj keby som ich chcel rozhlásiť a vyrozprávať všetky,
toľko ich je, že sa nedajú spočítať...

Neskrývam tvoju milosť
a pravdu pred veľkým zhromaždením.

Ale ty, Pane, neodnímaj mi svoje milosrdenstvo,
tvoja milosť a tvoja pravda nech mi vždy pomáhajú...

No nech jasajú a nech sa v tebe tešia všetci,
čo ťa hľadajú.

A tí, čo túžia po tvojej pomoci,
nech stále hovoria:
„Nech je zvelebený Pán!“

Ja som síce biedny a úbohý, no Pán sa stará
o mňa. Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ,

Bože môj, nemeškaj.


Gabriela Bujnovská
CHARIZMA 2/2015

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.