Obnovení v Trenčíne
17.10.2015

Pravidelné októbrové stretnutie spoločenstiev Katolíckej charizmatickej obnovy Nitrianskej diecézy sa konalo aj tento rok v Trenčíne v piaristickom kostole.

Tradičný program začal chválami. Vdp. Miroslav Bilčík v prednáške o Duchovnom zápase vysvetlil posolstvo Eliáša pre dnešný svet. „Keď chcete, aby vás počúvali druhí, buďte sami vzorom v počúvaní a v poslúchaní Boha,“ povedal prednášajúci. Adoráciu viedol vdp. Michal Šrank. Modlitbové skupiny ponúkli modlitbu príhovoru. Na otázky prítomných odpovedal Vdp. Michal Šrank. Svoje svedectvo o uzdravení povedal Štefan zo Šurian. Po ťažkom úraze mu lekári nedávali žiadnu nádej a zomieral v nemocnici, kde prosil Boha o záchranu života. „A dnes tu stojím a svedčím, milujte Boha a verte mu,“ s úsmevom povedal uzdravený.
Svätú omšu celebroval Mons. Peter Brodek. V homílii pripomenul potrebu aj dôsledky ohlasovania Božieho kráľovstva. Vysvetlil význam evanjelizácie ako postupného procesu. „Nesmieme odporovať Duchu Svätému aj napriek našej biede a slabosti,“ povedal. Poukázal aj na slová pápeža Františka, adresované členom spoločenstiev Obnovy. Mnohí prítomní svedčili o novom naplnení a obnovení sa, ktoré zažili na stretnutí v Trenčíne.


-aj-
CHARIZMA 1/2016

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.