NITRIANSKE PRVÉ PONDELKY
07.03.2016

V Roku milosrdenstva Katolícka charizmatická obnova pravidelne každý prvý pondelok v mesiaci organizuje „Večer duchovného slova a modlitby“ vo Farskom kostole navštívenia Panny Márie v Nitre o piatej hodine podvečer, po skončení svätej omše.

Na začiatku sú chvály s hudobnou podporou spoločenstva Obnovy v Duchu Svätom z Topoľčian. Následne si prítomní vypočujú príhovor generálneho vikára na tému Skutky milosrdenstva. Nevyhýba sa otázkam nevedomosti v mnohých rodinách. Ľudia častokrát hľadajú na nesprávnych miestach. Otec Peter napr. pripomenul: „Keď už je poučenia priveľa, potom to môže odrádzať. Nemožno poúčať nadradene, treba s pokorou.“ Mnoho ľudí má nevedomosť o ceste k spáse, preto aj napriek značnej snahe potrebujeme Božiu pomoc, Svätého Ducha. Musíme si pripomínať skutky duchovného milosrdenstva:
1. Napomínať hriešnikov.
2. Poúčať nevedomých.
3. Dobre radiť pochybujúcim.
4. Tešiť zarmútených.
5. Trpezlivo znášať krivdu.
6. Odpúšťať ubližujúcim.
7. Modliť sa za živých a mŕtvych.

Na stretnutí je možné prijať aj sviatosť zmierenia. Po prednáške modlitbové skupinky v bočných lodiach kostola slúžia modlitbou príhovoru. Ostatní sa pred obrazom Božieho milosrdenstva prihovárajú za prosby prítomných, napísané na lístky a pomodlia sa Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Na záver prijmú všetci prítomní požehnanie.
Pozývame na naše stretnutia aj ďalších ľudí, takých, ktorí chodia do kostola dvadsať - tridsať rokov, a ani netušia, že je tu ponuka na ďalší, hlbší rozmer vo vzťahu s Pánom. Modlíme sa pri obraze Božieho milosrdenstva a tešíme sa na vzácny a milostivý čas. Rozdúchajme plameň milosrdenstva. Kedy, ak nie práve teraz?


Peter Brodek: Skutky duchovného milosrdenstva - Radiť pochybujúcim
(Nitra, 4.4.2016 - Večer duchovného slova a modlitby.)
Tu si môžte stiahnuť zvukový záznam z prednášky.


Peter Brodek: Skutky duchovného milosrdenstva - Tešiť zarmútených.
(Nitra, 2.5.2016 - Večer duchovného slova a modlitby.)
Tu si môžte stiahnuť zvukový záznam z prednášky.


Róbert Lauko
CHARIZMA 2/2016


foto: Mária Teplanová
Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.