Pápež František odovzdal celej Cirkvi
apoštolskú exhortáciu „Amoris laetitia“

08.04.2016

„Drahý brat, vzývajúc ochranu Svätej nazaretskej rodiny mám to potešenie zaslať ti moju exhortáciu „Amoris laetitia“ pre dobro všetkých rodín a všetkých osôb, mladých i starých, zverených do tvojej pastoračnej služby. Spojení v Pánu Ježišovi, s Máriou a Jozefom, ťa prosím, aby si sa nezabudol za mňa modliť. Franciscus“

S týmto vlastnou rukou napísaným odkazom adresovaným všetkým biskupom, datovaným v Ríme 8. apríla 2016, dal Svätý Otec František k dispozícii Cirkvi dokument, ktorý je výsledkom zasadnutí biskupskej synody 2014-2015. Apoštolská exhortácia Amoris laetitia (Radosť z lásky) má rozsah 264 strán a je rozčlenená do deviatich kapitol:

1. Vo svetle Slova
2. Situácie a výzvy pre rodiny
3. Pohľad obrátený na Ježiša: povolanie rodiny
4. Láska v manželstve
5. Láska, ktorá sa stáva plodnou
6. Niektoré pastorálne perspektívy
7. Posilniť výchovu detí
8. Sprevádzať, rozlišovať a integrovať krehkosť
9. Manželská a rodinná spiritualita

Tlačové stredisko Svätej stolice publikovalo text exhortácie dnes o 12.00 vo svetových jazykoch (angličtina, nemčina, taliančina, španielčina, francúzština, portugalčina, poľština, arabčina ).

Posynodálna apoštolská exhortácia Radosť z lásky - Amoris laetitia Svätého Otca Františka je adresovaná „biskupom, kňazom, diakonom, zasväteným osobám, kresťanským manželom a všetkým veriacim laikom“. Jej témou je „láska v rodine“, ako to uvádza samotný titul. Text exhortácie začína týmito slovami:

„Radosť z lásky, ktorá sa prežíva v rodinách je tiež radosťou Cirkvi. Ako naznačili synodálni otcovia, napriek početným znakom manželskej krízy, «túžba po rodine zostáva živá, osobitne medzi mladými, a motivuje Cirkev» (Relácia synody, 18. okt. 2014, 2). Ako odpoveď na túto túžbu, «kresťanské posolstvo ohľadom rodiny je skutočne dobrou zvesťou»“ (Záverečná relácia, 24. okt. 2015, 3).  -jb-http://sk.radiovaticana.va/

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.