Semináre obnovy v Duchu Svätom

Semináre Obnovy v Duchu sa konajú na rôznych miestach Slovenska aj súčasne.

Človek počas seminára môže zažiť dobrotu Boha. Spozná, že nie je to on, kto robí krok k Bohu, ale Boh prichádza k nemu. Duch Svätý, ktorého počas seminára viac spoznáva a otvára sa pre neho, ho prevedie nádhernou skúsenosťou a začne prežívať osobný vzťah s Bohom. Srdce otvára pre spontánnu modlitbu - dôverný rozhovor s Bohom, nachádza svoje skutočné šťastie. Božie slovo sa stáva živým. Prichádza nová radosť, ktorú si človek sám nemôže dať, je to dar Boží a s ňou aj otvorenie srdca pre iných v službe a láske. Kto zažije seminár, je preňho otvorená cesta života v Duchu, ktorý je životom dobrodružstva s Bohom, iste nie je bez ťažkostí, ale je životom radosti a pokoja. Duch Svätý je pripodobňovaný k živej vode. To je tá voda, o ktorej Pán Ježiš hovorí: „Kto bude piť túto vodu, nikdy nebude smädný.“Komu je seminár určený?
Je určený tým, ktorí žijú svoj kresťanský život, ale hoci pristupujú k sviatostiam, nepozorujú, žeby ich viera rástla. Neraz je pre nich len akýmsi bremenom. Modlitba len povinnosťou, ktorá im veľa nedáva a necítia jej ovocie vo svojom každodennom živote. Ťažkosťami života prechádzajú sami, bez Boha a sú im neraz neznesiteľným bremenom.

Ako seminár prebieha, aké sú jeho etapy?
Na úvod je informačné stretnutie, na ktorom sa záujemca podrobne zoznámi s priebehom seminára a s požiadavkami, ktoré seminár v sebe nesie. Prvé víkendové stretnutie je zamerané na vnútorné uzdravenie, kedy počas celodenného programu prichádza aj k modlitbe za jednotlivcov. Je to čas, v ktorom sa Pán dotýka vnútorných zranení, ktoré človek v sebe nesie neraz už od detstva. Ďalší víkend je zameraný na vyliatie Ducha Svätého. Je to on, Duch Svätý, ktorý prichádza v atmosfére modlitby do vyčistenej nádoby nášho srdca a napĺňa si ju sebou samým. Prichádza so svojimi darmi a charizmami, aby nás posvätil a mohol použiť pre službu iným. Potom nasleduje chvíľa, osobitne dôležitá aj preto, že tak, ako svojich učeníkov, aj nás si chce Pán poslať, aby sme v moci Ducha žili a slúžili ako jeho učeníci. Túto etapu voláme: Rozposlanie učeníkov. Prednášky, počas seminára nám majú pomôcť otvoriť sa pre Boha a jeho dotyk, a spoznať, že Boh je živý a konajúci v našom živote.

Kde získať informácie o seminári?
Semináre organizuje Katolícka charizmatická obnova (KCHO). Bližšie informácie možno získať na telefónnych číslach: 0911958334; 0907407050.


Oľga Krekáňová

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.