Stretnutie zástupcov hnutí a spoločenstiev 2016
16.04.2016

Aktuálnu činnosť a plánované podujatia predstavili zástupcovia hnutí a spoločenstiev Nitrianskej diecézy 16.apríla v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre na spoločnom stretnutí s generálnym vikárom Mons. Petrom Brodekom.

Stretnutie nadviazalo na minuloročný Turíčny festival a zúčastnili sa ho zástupcovia hnutí a spoločenstiev: Viera a svetlo, Saleziáni spolupracovníci, Združenie Mariánskej mládeže, Modlitby matiek, Centrum pre rodinu, Spolok sv. Vincenta de Paul, Katolícka charizmatická obnova, Diecézne stretnutia mladých, Laici rodiny Chevaliera, Hnutie Nazaret, Mariánske kňazské hnutie, Hnutie kresťanských rodín, Maltézsky rád, Manželské stretnutia, Diecézne pastoračné centrum, Neokatechumenátna cesta, Komunita Emanuel, Fokoláre, Koinonia Ján Krstiteľ, Schonstattské hnutie a Františkánsky svetský rád.
Podujatie začalo svätou omšou v kaplnke sv. Gorazda.
„Pokorné srdce cez vieru pozná, čo je podstatné. Boh pokorných vedie po správnych cestách,“ povedal Mons. Peter Brodek v homílii a zároveň prítomným pripomenul: „Vy ste čistý kvas, ktorý má prekvasiť cesto.“ Nasledovalo pracovné stretnutie a potom vstup cez bránu milosrdenstva do katedrály sv. Emeráma a v nej spoločná modlitba korunky k Božiemu milosrdenstvu a požehnanie.
Stretnutie pomohlo skoordinovať niektoré aktivity a pre všetkých bolo veľkým povzbudením.


-aj-
CHARIZMA 2/2016


foto: Petra Bajlová
Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.