Všade tam, kde sú ľudia zídení...
14.05.2016

Všade tam, kde sú ľudia zídení... Touto piesňou a úvodnými slovami Márie Bernátkovej začalo diecézne stretnutie spoločenstiev KCHO. Klokočinský kostol v Nitre sa 14.mája 2016, na vigíliu Turíc, zaplnil do posledného miesta.

Mnohých prilákala téma prednášky pátra Hegglina, ktorý hneď po úvodných chválach zaujal svojimi slovami. Upozornil na stagnovanie spoločenstiev a rozdiely v napredovaní pomenoval ako „charizmatický soft“ a „charizmatický hard“. Opisoval svoje zážitky a prvé skúsenosti s charizmatickou obnovou počas jeho pôsobenia na ostrove Kiribati, kde učil a pobádal ľudí k spoločnej modlitbe. Túto jeho prax využil aj počas prednášky. Na pátrovu výzvu sa kostol ponoril do modlitby žalmu 145. Bola to spoločná modlitba, ktorú prežíval každý osobne. Každý sa modlil svojim tempom a modlitba postupne naberala na sile. Po doznení žalmu páter humorne pokračoval vo výučbe. Ukázal, ako do modlitby chvál zapojiť najskôr srdce v modlitbe vlastnými slovami a následne aj telom oslavovať Pána. Milé bolo odporúčanie pre mužov, aby si zaobstarali opasky. Mohli by im totiž padnúť nohavice pri modlitbe so zdvihnutými rukami. Ľudia postupne strácali zábrany a chvály v „jednote ducha i tela“ ich napĺňali radosťou, ktorá viedla k spoločnému spievaniu „Aleluja“ a tiež slov žalmu „Ospevovať Ťa chcem, Bože, môj Kráľ...“ Už nik nepochyboval, že to pôsobením Ducha Svätého spievajú všetci – speváci aj nespeváci. To bol len krôčik k modlitbe v jazykoch. Páter Heglin použil slová kardinála Suensa: „Modlitba v jazykoch nie je zázrak ani psychická choroba“ a ďalej vysvetlil, že modlitbou v jazykoch sa samotné srdce človeka prihovára Bohu a zaspievaním gregoriánskeho chorálu ukázal aj používanie daru jazykov v tomto speve. Druhá časť prednášky bola venovaná krstu Duchom Svätým, ktorý má byť pre kresťana posilou a nie cieľom. Krst v Duchu Svätom má oživovať a posilňovať službu blížnym. Nie je to sviatosť, ale milosť. Páter ho pripodobnil k cukru, ktorý bol nasypaný do čaju. Jeho sladkosť sa v plnosti prejaví až po rýchlom premiešaní. Podobne sa prejaví pôsobenie darov Ducha Svätého, ktoré nosíme v sebe po prežití krstu Duchom Svätým.

Ako už tradične ani na tomto stretnutí spoločenstiev nechýbali modlitby príhovoru, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, rozposlanie a požehnanie pre službu „nových učeníkov“ a svätá omša, ktorú s generálnym vikárom Nitrianskej diecézy Petrom Brodekom koncelebrovali: hlavný prednášajúci páter Jozef Hegglin; správca miestnej farnosti Miroslav Hafera a Juraj Pluta, ktorý na stretnutí vysluhoval sviatosť zmierenia.


pT
CHARIZMA 3/2016


foto: pT
Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.