Začala jej premena
Milí priatelia! Svedectvo, o ktoré sa chcem s Vami podeliť, je už staršieho dáta, no verím, že tak, ako stále pri rôznych zápasoch, aké život prináša, povzbudzuje mňa, povzbudí aj Vás, lebo hovorí o tom, ako modlitba v Duchu Svätom svojou silou mení naše životy a ako Pán dobýva naše srdcia tým najnečakanejším spôsobom.

Na diecéznom stretnutí Obnovy v Duchu Svätom, ktoré sa konalo v Trenčíne a ktorého hlavnou témou bola charizma modlitby v jazykoch, som slúžila v skupinke modlitbou príhovoru a samozrejme, okrem iných potrebných vecí som bratom a sestrám vyprosovala práve túto charizmu, aby im slúžila na vnútorné budovanie. Pristúpila k nám aj jedna milá pani, ktorá sa prihovorila mojej priateľke a ja som sa hneď pripojila s otázkou, či sa smieme za ňu pomodliť. S úsmevom súhlasila a ja som ju nadšene predkladala Pánovi, vyprosujúc jej posvätenie aj cez charizmu modlitby v jazykoch. Bolo to krásne a silné, deň vrcholil a my sme sa rozlúčili.

Na druhý deň mi volá moja spolumodlitebníčka a sestra zo spoločenstva a od smiechu sa zadúša. Ja som totiž ani netušila, že pani, za ktorú som sa tak horlivo modlila, bola jej kamarátka z kúpeľov, ktorá ju prišla iba pozdraviť a nemala ani predstavu, čo sa v kostole deje, pretože bola síce pokrstená, ale nie veľmi praktizujúca kresťanka. Vo veľkých rozpakoch totiž mojej priateľke telefonovala, že sa s ňou deje niečo veľmi čudné, lebo hovorí cudzou rečou a nevie, čo s tým. Po vysvetlení sa jej naozaj uľavilo, no uvedomila si, že ak sa v nej už modlí Duch Svätý, mala by ísť na svätú spoveď a chodiť aj do kostola. Tak veselo i vážne začala jej premena, ktorá priniesla nádherné obrátenie duše, po ktorej bol smädný náš Pán tak veľmi, že ju priviedol na miesto stretnutia a dal jej tak spoznať svoju lásku.


Blanka Kocinová
CHARIZMA 2/2016

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.