Modlitba za pokoj a ochranu
pred násilím a terorizmom

30.07.2016

Prinášame text modlitby za pokoj a ochranu pred násilím a terorizmom, ktorú Svätý Otec František predniesol 30.júla 2016 v Bazilike sv.Františka v Krakove pri návšteve komunity minoritov – konventuálnych františkánov. Modlil sa ju pred relikviami blahoslavených mučeníkov Zbigniewa Strzałkowského a Michała Tomaszeka, zavraždených v roku 1991 v Peru z nenávisti k viere komandom maoistickej organizácie Svetlý chodník.
Modlitbu, ktorú preložil P.Tomáš Lesňák OFMConv., redakčne upravila Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu.

Všemohúci a milosrdný Bože, Pán vesmíru a ľudských dejín,
všetko, čo si stvoril je dobré a tvoj súcit s ľudskými chybami je nevyčerpateľný.

Dnes k tebe prichádzame s prosbou o zachovanie sveta a jeho obyvateľov v pokoji.
Vzdiaľ od neho ničivú vlnu terorizmu, prinavráť priateľstvo
a vlej do srdca svojich tvorov dôveru a ochotu odpúšťať.

Darca života, prosíme ťa aj za všetkých, ktorí zahynuli ako obete brutálnych teroristických útokov.
Daj im večnú odmenu. Nech orodujú za svet, rozorvaný konfliktami a nezhodami.

Ježišu, Knieža pokoja, prosíme ťa za tých, čo boli zranení pri týchto neľudských činoch násilia:
za deti a mládež, ženy a mužov, starších, nevinné osoby osudne zasiahnuté zlobou.
Uzdrav ich telo a ich srdce, uteš ich svojou silou a zároveň odstráň nenávisť a túžbu po pomste.

Duch Svätý, Tešiteľ, navštív rodiny obetí násilia a terorizmu, rodiny, ktoré nevinne trpia.
Zahaľ ich plášťom svojho božského milosrdenstva.
Daj, nech nájdu v tebe a v sebe samých silu a odvahu byť naďalej bratmi a sestrami pre iných,
zvlášť pre prisťahovalcov, vydávajúc svojím životom svedectvo o tvojej láske.

Dotkni sa sŕdc teroristov, aby dokázali uznať zlo svojich skutkov
a vrátili sa na cestu pokoja a dobra, úcty k životu a k dôstojnosti každého človeka,
bez ohľadu na jeho náboženstvo, pôvod, bohatstvo či chudobu.

Bože, Večný Otec, vo svojom milosrdenstve vypočuj túto modlitbu,
ktorú ti prednášame uprostred kriku a zúfalstva sveta.
Obraciame sa na teba s veľkou nádejou, plní dôvery v tvoje milosrdenstvo,
zverujúc sa do príhovoru tvojej Presvätej Matky,
posilnení príkladom blahoslavených peruánskych mučeníkov Zbigniewa a Michala,
ktorých si urobil odvážnymi svedkami Evanjelia až po vyliatie krvi,
a prosíme o dar pokoja a aby sa od nás vzdialila pliaga terorizmu.

Skrze Krista, nášho Pána. Amen.TK KBS


Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.