Mladí zo Slovenska na Svetových dňoch mládeže v Krakove
31.07.2016

Aj na mladých zo Slovenska čakal v Skawine pestrý program. Otvárací ceremoniál bol plný farieb, svetla, tanca a spevu. Štyri tisíc mladých ľudí sa zabávalo, s nimi aj kňazi, biskupi a rehoľné sestry. Program bol ukončený svätou omšou a nádherný ohňostroj rozžiaril tmavú noc. Prítomní boli aj domáci ľudia zo Skawiny a dedín v okolí. Boli veľmi milí a pohostinní. Všetci pútnici sa cítili ako doma, prijatí.

Nasledujúce tri rána sa začínali katechézou o Bohu ako Otcovi, milosrdenstve a odpustení. Pre mnohých to bol naozaj čas plný milosrdenstva a Božej prítomnosti. Ježiš premieňal srdcia ľudí a dával sa im viac spoznať.

Počas celého spev, pokriky a tance rôznych krajín napĺňali ulice a električky preplneného Krakova. Vtedy akoby nikomu neprekážalo, že sa v autobuse nedá ani pohnúť alebo že musí dlho čakať, kým nastúpi na vlak alebo dostane jedlo. Duch Svätý spájal národy odlišných kultúr a jazykov. Kým sa mladí viezli výťahom alebo niekde čakali, spoznali sa s ľuďmi z Afriky, Mozambiku, Kalifornie, Španielska, Francúzska, Bolívie a iných národov. Zoznamovali sa a rozprávali akoby sa poznali niekoľko rokov, nie päť minút. Vedeli, že sa už pravdepodobne nikdy nestretnú, ale to nič nezmenilo na tom, že boli ako starí priatelia.

Príchod svätého otca Františka všetko zdvojnásobil. Počet ľudí, áut, policajtov i čakanie v radoch alebo na semaforoch. No zdvojnásobilo sa aj požehnanie, ktoré so sebou priniesla jeho prítomnosť. V električke si ľudia zo Slovenska ale i z rôznych krajín ukazovali fotky a videá z akej blízkosti pápeža Františka videli, ako im zamával.

Na konci celého týždňa naplnila prítomných nostalgia a smútok, že sa niečo tak krásne končí. No zároveň boli veľmi povzbudení slovami Svätého otca a odhodlaní vykročiť do sveta ohlasovať evanjelium či už slovami alebo svedectvom života. Povzbudení inými národmi, ktoré prešli takú diaľku, aby oslavovali Ježiša Krista, aby sa podelili o vieru a to, že nie sme sami. Je s nami Ježiš a aj Panna Mária, ktorá nad všetkým držala ochranu.


Lucia Baťová


foto: Lucia Baťová, Terézia Švecová
Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.