Trenčianske stretnutie s milosrdenstvom
15.10.2016

Každoročné stretnutie spoločenstiev a priateľov Obnovy v Duchu Svätom v Trenčíne 15. októbra naplnilo Kostol svätého Františka Xaverského aj budovu Piaristického gymnázia.

Prítomní odhodili anonymitu, sused so susedom si vymenili úsmev, podaním ruky sa zoznámili, aby vytvorili skutočné bratstvo pred pozvaním k spoločnej modlitbe. Po chválach si vypočuli slová poznania i proroctva, vnuknuté počas modlitby.
Generálny vikár Peter Brodek v prednáške Tvár Otcovho milosrdenstva pripomenul, že milosrdenstvo je kľúčový pojem evanjelia. Obrátiť sa má nie len hriešnik k spravodlivosti, ale aj spravodlivý k milosrdenstvu. Ako svätej Faustíne povedal Boh: „Spravodlivý potrebuje moje milosrdenstvo rovnako ako hriešnik.“ Prednáška bola plná hlbokých myšlienok a podobenstiev, cez ktoré prišlo osobné vyzvanie: „Aby sme boli tvárou Otcovho milosrdenstva.“
Po adorácii a vzývaní Ducha Svätého prichádzalo uzdravenie do konkrétnych oblastí mnohých z prítomných. Pocítili, ako sa práve ich dotkol Boh uzdravením. Po obede sa chodby školy zaplnili radmi čakajúcich na modlitbu v skupine za jednotlivcov. Zároveň obetaví kňazi spovedali celé hodiny. V bloku otázok a odpovedí Vdp. Michal Šrank upozornil na potrebu opatrnosti pri modlitbe za ťažko psychicky chorých a zváženie, kto sa v modlitbovej skupinke môže modliť za iných, čo by mal predovšetkým riešiť vedúci spoločenstva.
Stretnutie ukončilo slávenie Eucharistie. V kázni Vdp. Michal Šrank poukázal na to, ako často sme zameraní na podávanie výkonu a uniká nám spojenie s Bohom. Môže v nás žiť, keď žijeme neustále v jeho Duchu. Ak je moja viera o mne, čo dosahujem, čo sa mi darí - ešte to nemusí byť o Pánovi. Veď my máme byť svedectvom, aký úžasný je Pán!


-aj-
CHARIZMA 1/2017


foto: Mária Teplanová
Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.