KCHO pripravuje konferenciu
04.03.2017

V Ružomberku zasadala 4. marca Rada Katolíckej charizmatickej obnovy. Hlavným bodom rokovania bola príprava programu a organizácia Katolíckej charizmatickej konferencie 2017.

Pracovného stretnutia sa zúčastnili zástupcovia všetkých diecéz. Svätú omšu, ktorou podujatie začalo, celebroval Mons. Peter Brodek. Otec Dušan Lukáč a Elena Ferancová privítali prítomných a viedli zasadnutie. Jednotlivé diecézy si rozdelili úlohy pri organizovaní konferencie.
Všetci prítomní navrhli čo najzaujímavejšie zloženie programu troch dní konferencie, ktorá sa tento rok uskutoční v Trnave – v športovej hale, 25. až 27. augusta. Účastníci majú možnosť prežiť posledný prázdninový víkend duchovne, načerpaním nových vedomostí, skúseností i milostí Božieho Ducha.
Zahraničným hosťom konferencie bude páter Vojtech Kodet, prítomným sa prihovorí tromi prednáškami aj v bloku otázok a odpovedí. Ďalšími prednášajúcimi budú: koordinátor KCHO otec Dušan Lukáč a Mons. Peter Brodek. Počas svätých omší sa účastníkom prihovoria: arcibiskup Ján Orosch, páter Vojtech Kodet a otec Imrich Degro. Počas podujatia bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a zúčastniť sa modlitby príhovoru.


-aj-


foto: archív KCHO

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.