Obnov svoje zázraky
12.03.2017

Maďarsko priamo v hlavnom meste privítalo na konferencii s názvom Obnov svoje zázraky 12. a 13. marca aj členov Katolíckej charizmatickej obnovy zo Slovenska. Damian Stayne - muž s darom zázrakov a charizmou uzdravovania, z Cor et Lumen Christi Community, bol významnou osobnosťou tohto podujatia.
foto: V.Malík, Ľ.Cibuľová, B.Šuplatová
Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.