Príprava na Turíce 2017
27.05.2017

Spoločenstvá aj sympatizanti Katolíckej charizmatickej obnovy Nitrianskej diecézy sa 27. mája vo farskom kostole sv. Gorazda v Nitre zúčastnili celodenného stretnutia, aby sa pripravili na Turíce. Keďže KCHO slávi v tomto roku 50. výročie svojho vzniku, mnohí pôjdu do Ríma, osláviť sviatok Turíc spolu s pápežom Františkom.

Stretnutie otvorili mohutné chvály. Vdp. Juraj Pluta v prednáške na tému Pokora poukázal na potrebu osvojiť si pokoru, ako odporúčanú skratku, ktorou sa čo najrýchlejšie môžeme stretnúť s Duchom Svätým. Zároveň pripomenul stupne pýchy, ktoré je podľa sv. Bernarda potrebné odstrániť z nášho života. „Z Božej prítomnosti sa rodí aj živá viera,“ povedal v nasledujúcej prednáške o Viere.

Počas adorácie Mons. Peter Brodek požehnal 90 učeníkov, ktorí ukončili seminár Obnovy v Duchu Svätom v Zlatých Moravciach, v Nových Zámkoch a v Dubnici nad Váhom a piatich nových vedúcich spoločenstiev. Podujatie bolo ukončené slávnostnou svätou omšou.


-aj-


foto: pT
Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.