Tetovanie a kresťanstvo
Môže sa kresťan nechať tetovať?
Aké stanovisko zaujať k tetovaniu s kresťanským motívom?

V Písme svätom sa o tetovaní píše len na jednom mieste v Starom zákone, kde je tetovanie vyslovene zakázané: „Pre mŕtveho si nerobte zárezy do tela! Nevypaľujte si (do kože) nijaké znamenia! Ja som Pán!“ (Lv 19, 28). Dôvodom zákazu bolo, že spolu s modloslužbou prenikali tieto a rôzne ďalšie pohanské zvyky do Izraela. Okolité národy mali vo zvyku tetovať si na kožu mená alebo symboly svojich bohov, a tým dávať najavo, komu patria. Bol to v podstate symbol otroctva a podriadenosti. V židovstve je tetovanie dodnes zakázané a tetovaný žid nesmie byť ani pochovaný na židovskom cintoríne. V islame je tetovanie satanovým znakom a znamením prekliatia.

Výslovne bolo tetovanie ako pohanský zvyk kresťanom zakázané v roku 787 pápežom Hadriánom I. na Druhom nicejskom koncile. Tento koncil pojednával aj o uctievaní obrazov a rozlíšil rozdiel medzi klaňaním, ktoré patrí iba Bohu, a úctou, ktorú je možné preukázať obrazom znázorňujúcim Krista, Pannu Máriu alebo svätých. Tetovanie určite nie je od Boha a Boh to takto nechce, a to ani keď ide o vytetovanie kresťanského symbolu. Nejde predsa o to mať vytetované na tele zbožné veci, ale mať zbožné srdce a čistú dušu, mať v poriadku vzťahy. To, že sme boli stvorení na obraz Boží, je vnútorná záležitosť. Telo je pre kresťana chrámom Ducha Svätého, preto mu patrí úcta a človek ho nemá právo ničiť, mrzačiť ani zohyzďovať (porovnaj 1Kor 3,16; 1Kor 6,19).

V dnešnej dobe sa veľa ľudí necháva tetovať, pretože je to módny trend a považujú to za ozdobu, alebo tým chcú vyjadriť, že si so svojím telom môžu robiť, čo sami chcú. Tetovanie býva spájané so životným štýlom, ktorý nie je formovaný kresťanskou antropológiou a úctou k ľudskému telu. Tetovanie často vedie k závislosti. Mnohí, keď začnú s tetovaním, chcú mať na tele postupne stále viac tetovaní. Tetovanie býva ale aj súčasťou ezoterických praktík alebo pohanských či dokonca satanistických rituálov. Pri modlitbe za oslobodenie som sa často stretol s tým, že sa konkrétneho tetovania držali konkrétny démoni, ktorí sa snažili dotyčného týmto spôsobom ovládať. Záležalo ale aj na tom, kto tetovanie robil, s akým úmyslom a aký symbol tetoval. Stretol som sa s tým, že cez tetovanie lebky prišlo k privolaniu démona smrti, cez obraz africkej šamanskej masky k privolaniu démona šamanizmu, cez tetovanie satanského symbolu k privolaniu démonov satanizmu. Anton La Vay, autor satanskej biblie, vraví, že „každé tetovanie je vždy výrazom satanizmu, nech je to akýkoľvek symbol.“ Tetovaním kresťanských symbolov sa určite nik nestane lepším kresťanom. Som presvedčený, že tetovanie nemá s kresťanstvom nič spoločné a neospravedlní sa ani tým, že si necháme vytetovať na svoje telo nejakú zbožnú vec.www.vojtechkodet.cz

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.