Katolícka charizmatická konferencia
27.08.2017

Tohoročná charizmatická konferencia v Trnave dýchala vanutím Ducha a prinášala nové ponuky pre jej účastníkov. Posledný horúci augustový víkend všetci, túžiaci po zjednotení, obnovení, prichádzali z rôznych kútov Slovenska a v športovej hale znela ľúbozvučná záhoráčtina, nitrančina, východniarčina... dokonca čeština. Niektorých prilákalo aj meno hlavného prednášajúceho pátra Vojtěcha Kodeta.

Celé podujatie sprevádzala “Kapela bez mena“, vytvorená z mnohých spoločenstiev, mocne požehnaná Bohom darom chvál a modlitby. Úvodné chvály viedol koordinátor KCHO Slovenska Vdp. Dušan Lukáč. Povedal: „Duch Svätý je dážď, dáva silu, tvorí vnútorné zjavenie, aby sme cítili, že Pán je v nás.“ V prvej prednáške sa Vdp. Václav Kocián zameral na tému „Naša cesta v znamení jubileí“. Vysvetlil, ako vznikla KCHO, ako sa rodili prvé spoločenstvá na Slovensku, citoval vyjadrenia a pozitívne postoje jednotlivých pápežov k hnutiu Obnovy a objasnil aj založenie a poslanie združenia JAS, ktoré začalo organizovať konferencie na Slovensku. Arcibiskup Ján Orosch, ktorý mal celebrovať svätú omšu, nemohol prísť pre zaneprázdnenosť, poslal osobný pozdrav. V kázni zaznela výzva: „Vyprosujte si dar pokoja pre každého z nás, aby sme ním premohli hluk sveta.“ Ďalšie chvály dopĺňané darom obrazov a modlitbou viedla Vierka Nemcová.

V sobotu na tému „On ma oslávi“ páter Vojtěch Kodet povedal: „Boh chce veci nad naše sily, ale dá nám na to silu Ducha Svätého.“ Každú prednášku začínal i končil modlitbou. Objasnil aj tému „Žite v moci Božieho Ducha“, kde pozval všetkých k životu v Duchu Svätom, lebo žiadne iné kresťanstvo neexistuje. Účastníci podujatia mali možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia alebo poprosiť o modlitbu modlitebné skupinky. V prednáške „Plameň Ducha neuhášajte“ páter Kodet vysvetlil, ako je dôležité prijať svoje poslanie voči svetu. Svätú omšu celebroval Mons. Peter Brodek, generálny vikár. Povedal: „Evanjelizovať znamená stať si vedľa niekoho - do jeho pozície a ukázať mu milovaný cieľ.“ Pripomenul slová pápeža Františka a jeho výzvu ísť na perifériu, k tým najbiednejším, k tým, ku ktorým nik nejde a prinášať pomoc, lásku a skúsenosť krstu Duchom Svätým: „Obnova – prúd milosti je pre celú Cirkev, nie iba pre niektorých, všetci sme služobníci tohto prúdu milosti.“ Dodal: „Dúfam, že nájdete zápal Ducha, ktorý vám dá silu, osloviť tých, čo sú vonku.“ Večerná adorácia vedená Mons. Petrom Brodekom bola prekvapením. Pán Ježiš prichádzal do sály netypicky, nik nevedel odkiaľ príde a kadiaľ bude prechádzať, všetci ho s napätím očakávali – otáčajúc sa na všetky strany, kde Ho uvidia, klaňali sa, spievali, volali mu na slávu a vyvýšili Ho. Vysoký stojan s monštranciou obkolesili stovky zopätých rúk. Účastníci školy modlitby počas adorácie vedení Duchom Svätým prichádzali k tým, ktorí potrebovali modlitbu a Ježiš konal zázraky. Mnohí usnuli v Duchu Svätom.

V nedeľnej prednáške na tému "Dostanete silu Ducha Svätého a budete mi svedkami" stále usmievavý a vtipný páter Kodet pripomenul, že tak ako aj učeníci sa často staráme o mnoho vecí, ktoré nepotrebujeme vedieť, napríklad budúce časy, nie je naša starosť poznať čas a okolnosti – vy dostanete silu Ducha – viac ako poznanie, čo bude so svetom. Nie sme tu pre seba, musíme žiť pre iných – to je obrovské vyvolenie. Bohu stačí pár ľudí, aby cez nich mohol konať veľké veci. Pripomenul, že osobné svedectvo je prvá forma evanjelizácie, máme však hovoriť, čo v našom živote koná Boh, nie čo konám ja. V závere prednášky poukázal na Pannu Máriu, ktorá nás učí otvárať sa Duchu Svätému, na jej charizmy a obnovil zasvätenie prítomných jej nepoškvrnenému srdcu.

Nedeľná svätá omša bola krásnym ukončením stretnutia. Páter Kodet v kázni povedal: „Keď postavíme svoj život na Kristovi, ostatným budeme skalou, o ktorú sa môžu oprieť. Sme pozvaní, aby sme boli svedkami jeho lásky k nám a našej lásky k nemu.“ Sálou ešte dlho zneli radostné piesne chvál, viali vlajky. Lúčenie bolo ťažké, ale všetci odchádzali posilnení a s veľkými predsavzatiami.


-aj-


foto: Mária Teplanová
Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.