V Trenčíne nás učil Duch Svätý
14.10.2017

V slnkom zaliatu októbrovú sobotu ranné chvály rozozvučali Kostol svätého Františka Xaverského v Trenčíne. Účastníci stretnutia spoločenstiev a sympatizantov Obnovy v Duchu Svätom sem prišli z celej Nitrianskej diecézy.

Členovia „Kapely bez mena“, známej z tohoročnej Katolíckej charizmatickej konferencie v Trnave, piesňami chvál i modlitbami sprevádzali toto podujatie. Počas prednášky na tému „Duch vás všetko naučí“ Roman Titze, prefekt Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, nielen teoreticky vysvetlil, akým spôsobom nás Duch Svätý túži učiť, ale dal nám možnosť prakticky sa pokúsiť vstúpiť do svojho srdca a počúvať, ako sa v ňom Duch Svätý modlí. „Každý v sebe nosí modliace sa srdce, v ktorom od krstu prebýva Duch Svätý,“ povedal prednášajúci.
Počas adorácie sa striedali chvíle absolútneho stíšenia a vyznania lásky Bohu piesňami. Počuli sme viaceré prorocké slová o fyzickom i psychickom uzdravení alebo riešení problémov konkrétnych ľudí, prítomných v kostole. Pri obede nastala príležitosť na bratské rozhovory a v miestnych reštauráciách sa radostne stretali, rozprávali a zdieľali priatelia z rôznych kútov diecézy. Poobede nastal ruch na chodbách gymnázia. Modliace sa skupinky sa obetavo prihovárali za potreby tých, ktorí potrebovali modlitbu a po nej odchádzali dojatí aj povzbudení, aký dobrý je náš Pán. V nasledujúcom bloku otázok a odpovedí mal každý možnosť dozvedieť sa viac o probléme, ktorý ho zaujímal. Mons. Peter Brodek, generálny vikár Nitrianskej diecézy, všetko trpezlivo vysvetlil a poradil pýtajúcim sa.

Slávnostným i duchovným ukončením stretnutia bola svätá omša, ktorú celebroval Mons. Peter Brodek. V kázni pripomenul, že blahoslavení sú tí, ktorí sa sýtia Božím slovom, lebo naša duša potrebuje pokrm a až uskutočnené Božie slovo sa stáva cestou k Božiemu prísľubu.


-aj-


foto: pT
Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.