Celoslovenské stretnutie vedúcich spoločenstiev
16.02.2018

Sneh ozdobil Nitru práve v piatok 16. februára, akoby na slávnostné privítanie vedúcich spoločenstiev Katolíckej charizmatickej obnovy Slovenska. V Kňazskom seminári sv. Gorazda sa stretli známi i neznámi, aby sa počas dvoch dní spoločne povzbudili, zdieľali, načerpali novú silu Ducha Svätého a získali informácie o aktivitách i smerovaní Obnovy.

Mohutné chvály zjednotili srdcia i mysle. Koordinátor Rady KCHO Dušan Lukáč v prednáške vysvetlil, že uctievanie Pána nie je len vonkajšia chvála, ale je to postoj. Upozornil prítomných, že sme sa zišli v pôste a mali by sme si uvedomiť, že pokánie je najúžasnejší spôsob, ako sa otvoriť Duchu Svätému. Mottom pre Obnovu nazval Skutky apoštolov 2, 37- 39: „Keď to počuli, bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi: „Čo máme robiť, bratia?“ A Peter im povedal: „Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Veď to prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko. Všetkým, ktorých si povolá Pán, náš Boh.“ Prednášajúci obohacoval prednášku vlastnými svedectvami i vtipnými postrehmi z duchovnej praxe. Poslucháči dostali možnosť zamyslieť sa i zasmiať.

Šéfredaktorka časopisu Charizma Andrea Teplanová a správca internetovej stránky KCHO Peter Teplan informovali o fungovaní týchto médií, spôsobe tvorby, o problémoch aj pozitívnom ohlase. Na základe skúseností poukázali na význam tejto formy evanjelizácie.
Mons. Peter Brodek v nasledujúcom workschope pripomenul dôležitú históriu, keď sa Cirkev začala vyjadrovať k fenoménu Obnovy – 1993, kedy bol prvýkrát v Ríme potvrdený štatút ICCRS (partnerský orgán Svätého Otca), z ktorého bol následne vytvorený štatút pre Katolícku charizmatickú obnovu na Slovensku. Verejná registrácia Obnovy však znamená aj záväzky voči Konferencii biskupov Slovenska a musíme byť za to vďační. Pápež František povedal, že Svätá stolica vedie partnerský dialóg iba s dvomi charizmatickými prúdmi: ICCRS (Medzinárodná katolícka charizmatická služba obnovy) a CFCCCF (Katolícke bratstvo charizmatických komunít a spoločenstiev). Otec Peter pripomenul aj odkaz pápeža Františka: „Naším poslaním je priblížiť milosť krstu v Duchu Svätom, konajte semináre obnovy v Duchu Svätom!“ Okrem seminárov Obnovy a následnom privedení ich účastníkov do spoločenstiev, je potrebné aj pomáhať si na ceste oživenia chariziem v nás, aby mohli slúžiť iným. Preto môže KCHO ponúknuť aj Školu chariziem. Prvý krok je modliace sa spoločenstvo, ktoré je jednomyseľné. Keď začíname modlitbu chválou, je to priestor naladenia sa na Pánovu prítomnosť, schopnosť počúvať vnútorne aj bratov a sestry, nesmieme odchádzať k svojim vnuknutiam, ale počúvať sa navzájom. Ako dosiahnuť jednomyseľnosť? Musíme zabudnúť na seba. Napríklad spievaním jednoduchej piesne. Zrazu sa miestnosť naplnila spevom a Duch Svätý bol prítomný a konal.

Možnosť spoločnej krížovej cesty v kaplnke ešte viac zjednotila zídené spoločenstvo. Svätá omša priniesla nové posilnenie sa Eucharistiou i zamyslenie nad pôstom a jeho významom.
Večer zasadala Rada KCHO. Hlavným bodom programu bolo rozdelenie úloh pri organizácii Katolíckej charizmatickej konferencie. Prítomní sa dohodli a každá diecéza pomôže pri príprave tejto akcie.

Sobotné ráno stretnutia začalo opäť chválami a potom otec Dušan Lukáč v prednáške vysvetlil, akým spôsobom dáva Duch Svätý dary, a aké sú prekážky, ktoré nám bránia ich prijať. „Musíme milovať ľudí a Cirkev v Duchu!“ povedal. V podobenstve o milosrdnom Samaritánovi pripomenul, že Ježiša volali „Cestujúci Samaritán“. A hostinský sme my. Máme sa starať o neho a keď vynaložíme viac, vráti nám. „Boh nám všetko vynahradí, destináciou – nebeské kráľovstvo.“
Po bloku odpovedí na otázky nasledovala svätá omša. Posilnení Pánom sa po obede stretli vedúci spoločenstiev v sekciách pre jednotlivé diecézy.

Dva dni ubehli ako voda – živá voda, z ktorej sme načerpali, osviežili sa, mnohé pochopili a vyriešili.


-aj-
CHARIZMA 2/2018


foto: V.Malík, pT
Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.