Vigília Turíc v Nitre 2018
19.05.2018

Kostol svätého Gorazda na Klokočine sa naplnil 19. mája už o desiatej hodine. Mladí, starší i deti vytvárali jednotné spoločenstvo, pripomínajúce večeradlo. Plamene Ducha Svätého žiarili nad nimi z mozaiky znázorňujúcej Pannu Máriu v strede apoštolov pri zoslaní Ducha. Mottom stretnutia bolo slovo: „Dám vám nového Ducha!“

To, že „Boh sídli na chválach svojho ľudu“ zažili všetci prítomní, no najmä tí, ktorých Pán počas nich uzdravil. Hlavným prednášajúcim bol kňaz Milan Toman SVD. Zaujímavo vysvetlil sviatok Turíc v starom židovskom ponímaní – ako spomienku na sviatok žatvy a odovzdanie Tóry, ktorá je pre nich nevesta, nádherne je vyzdobená a odložená za oponou. Izraelita Tóru nečíta, ale prosí, aby Tóra prešla jeho srdcom. A práve v deň Turíc prichádza Duch Svätý a „nová žatva“. Keď dostal Mojžiš Tóru, vraj rozkvitli všetky kvety a stromy a tak aj my, keď dostaneme Ducha Svätého, napriek problémom, ktoré máme, „všetko rozkvitne“. V ďalšej prednáške pripomenul, ako začala Katolícka charizmatická obnova v roku 1967 v malej kaplnke, kde sa vysokoškoláci modlili, aby im Boh dal vodu, ktorá prestala tiecť z vodovodu a hrozilo, že preto nebudú duchovné cvičenia. Prosili: „Pane, obnov vodu, aby vytryskol prameň.“ Prežili vtedy novú skúsenosť vyliatia Ducha Svätého. „A kohútik je stále otvorený,“ ubezpečil prednášajúci. Po 50 rokoch sa na tom istom mieste v kaplnke stretli vedúci KCHO a pýtali si slovo do týchto rokov, znelo: „Hlbina hlbine ozýva sa na hukot tvojich vodopádov, všetky tvoje príboje a vlny valia sa cezo mňa.“ Michael Moran na to povedala, že nás Boh chce zobrať hlbšie, chce robiť nové veci, ktoré si ani nevieme predstaviť.

60 učeníkov, ktorí ukončili seminár Obnovy v Duchu Svätom, dostalo požehnanie na službu pre Cirkev, ktorú si vybrali. Svätú omšu celebroval generálny vikár, Mons. Peter Brodek. V homílii poukázal na to, že nik nemôže spoznať Boha, ak mu to neodkryje Duch Svätý. Pripomenul aj nevestu Ducha Svätého Pannu Máriu, ktorá mala s Božím Duchom silnú osobnú skúsenosť.


-aj-


foto: Janka Mináriková
Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.