Katolícka charizmatická konferencia
Obnov svoje zázraky

02.09.2018

Všetko je raz prvýkrát. Aj Katolícka charizmatická konferencia 2018 sa po prvýkrát konala v Nitre. Charizmatici aj sympatizanti Obnovy v Duchu Svätom zo Slovenska aj zahraničia napĺňali Mestskú športovú halu už v piatok 31. augusta. Zahraničným hosťom bol Damian Stayne a členovia komunity Cor et Lumen Christi – Srdce a Svetlo Krista.

Mohutné chvály viedla a celý program počas troch dní sprevádzala obľúbená Kapela bez mena. Konferenciu otvoril otec Dušan Lukáč, koordinátor KCHO na Slovensku a v prednáške „Prekročme Jordán“ sa zamyslel nad Jánovým krstom v Jordáne – vodou a prisľúbením, že po ňom príde niekto väčší a bude krstiť ohňom – Duchom Svätým. Vysvetlil, že pokánie je rozhodnutie byť verný, dať sa k dispozícii Bohu a Boží oheň je odpoveďou na pokánie. A najmä dnes potrebujeme prekročiť Jordán.

Svätú omšu celebroval otec Anton Gubala. V homílii otec Václav Kocian upozornil na obeť svätej čistoty – Anku Kolesárovú, ktorá viac milovala Boha ako seba, stala sa vzorom najmä v dnešnej dobe, kedy je čistota popretá veľkým liberalizmom v masmédiách a šliape sa po Božích zákonoch. A tiež povedal: „Duch Svätý prichádza aj vo vyznaní živej viery, ak ústami vyznáš, že Ježiš je Pán a v srdci veríš, že je vzkriesený, budeš spasený.“

V sobotu sa už nik nevedel dočkať rannej prednášky Damiana Stayna, ale ako sa hovorí, človek mieni a Pán Boh mení. Lietadlo so vzácnym hosťom na palube krúžilo nad letiskom, bez povolenia pristáť – pre zlé počasie. Preto nasledovala svätá omša, ktorú celebroval Mons. Peter Brodek, generálny vikár Nitrianskej diecézy. Odovzdal prítomným pozdrav od nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka. V homílii hovoril o potrebe mať stále v sebe prameň, pretože Boh je v Písme predstavený ako Prameň života. Duch Svätý je nevyčerpateľný duchovný prameň. Tiež povedal: „Sme skutočne evanjelizovaní, len keď evanjelizujeme iných. Kto hľadá Krista, netočí sa len okolo seba. Duch Svätý nás vedie prijať identitu misijnej Cirkvi.“

Damian Stayne, začal prednáškou o Božej sláve. „Nebojme sa byť svätými!“ zvolal a pozval všetkých stráviť čas s Bohom v modlitbe. Potom sa modlil spolu s prítomnými za uzdravenie tých, ktorých mu Boh ukázal. Napríklad ukázal na mladého muža v hľadisku a spýtal sa ho, či mal haváriu a zdravotné problémy. Muž mal naozaj po havárii zablokované pohyby rúk a hlavy. Po modlitbe za uzdravenie dokázal ruky dvíhať a bez problémov točil hlavou. Podobne Boh uzdravil ďalších ľudí.

V prednáške „Choďte a buďte naplnení Duchom Svätým“ Damian hovoril o povolaní kresťana prijímať a veriť v Božiu lásku. Poukázal na problém mnohých charizmatikov, že utiekli časom Duchu Svätému a začali dávať svoje skutky pred Boha a že vyliatie Ducha Svätého nie je jednorazová záležitosť. „Chcete byť svätí alebo mať svoj život pod kontrolou?“ spýtal sa. Potom nasledovali modlitby za uzdravenie. 240 ľudí sa prihlásilo, že zažili viditeľné uzdravenie. Napríklad pani Mária Bilčíková mala roky lekársky podloženú úplnú hluchotu na jedno ucho a počas modlitby počula v uchu prasknutie a zrazu začala počuť a dnes už počuje výborne, pani Anne sa viditeľne vyrovnala krivá ruka, poškodená úrazom a získala hybnosť a prestala bolieť. A postupne podávali svedectvo viacerí uzdravení a ukazovali, že dokážu robiť, čo pred tým nemohli a odložené barle šťastím plačúcej Kataríny Nagyovej pod krížom to symbolicky dopĺňali.

V nedeľu prichádzali mnohí s novými svedectvami. Počas svätej omše otec Dušan Lukáč sám svedčil o uzdravení dlhodobých silných bolestí v nohách. „Vidíme, aký úžasný je Boh, aké veci medzi nami robí!“ povedal.

V prednáške o radosti vychádzal Damian Stayn zo slov archanjela Gabriela: „Zdravas, Mária!“ v gréckom preklade: „Raduj sa, Mária!“ Hovoril aj o dôležitosti mena Ježiš v modlitbe a prakticky naučil prítomných, ako je možné modliť sa. Nasledovala adorácia - Oheň a svetlo. Každý bol pozvaný vstúpiť do intimity s Bohom. Damian pripomenul, že už sv.Cyril povedal: „V Eucharistii zažívame prirodzené stretnutie duše s jej Pánom.“ A Boh sa Láskou dotýkal.

Tancom a spevom radosti v Duchu Svätom sa končil požehnaný čas tohoročnej konferencie, kde Boh naozaj obnovil svoje zázraky.


-aj-
CHARIZMA 2018/3


foto: Ján Ceglédy
Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.