Spoločenstvo spoločenstiev v Trenčíne
20.10.2018

Vzájomné stretnutie spoločenstiev a priateľov Obnovy v Duchu Svätom Nitrianskej diecézy naplnilo Kostol sv. Františka Xaverského v sobotné ráno.

Po chválach nasledovala prednáška Michala Šranka, kňaza z Oponíc, na tému Je slasťou byť v Božej blízkosti, priniesla nielen zaujímavý pohľad na modlitbu, ale vyústila do praktickej skúšky tohto typu „pravej modlitby, ktorá vždy vnáša do Božej blízkosti“. Prednášajúci pripomenul, že platí: „Každý sa modlí tak, ako žije, pretože každý žije tak, ako sa modlí.“

V programe stretnutia nechýbala adorácia, modlitby príhovoru ani odpovede prítomných kňazov na otázky veriacich. Slávnostným ukončením podujatia bola svätá omša, ktorú celebroval vdp. Miroslav Kukla. Povedal: „Aby sa na našich stretnutiach diali znamenia, musíme mať v sebe Božieho Ducha.“ A vyzval všetkých slovami pápeža Františka: „Mali by sme spolucítiť s Cirkvou.“


-aj-


foto: pT
Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.