Charis – služba pre katolícku charizmatickú obnovu
22.05.2019

Na slávnosť Zoslania Ducha Svätého 9. júna oficiálne začne v Cirkvi svoju činnosť Charis – nová medzinárodná služba pre Katolícku charizmatickú obnovu, ktorú zriadilo Dikastérium pre laikov, rodinu a život 8. decembra 2018 na žiadosť pápeža Františka.

Moderátorom Charisu je Belgičan Jean-Luc Moens, ženatý laik a otec rodiny, ktorý v Charizmatickej obnove pôsobí už viac než 45 rokov. Prvým cirkevným asistentom je z vôle Svätého Otca P. Raniero Cantalamessa OFM Cap., kazateľ Pápežského domu.

Sekretár Dikastéria pre laikov, rodinu a život P. Alexandre Awi Mello pre Vatikánsky rozhlas vysvetlil cieľ novej štruktúry:
„Svätý Otec chcel, aby samotná Svätá stolica ustanovila Charis, aby celá Charizmatická obnova a celá Cirkev vedeli, že tento prúd milosti patrí plne do univerzálnej Cirkvi. Jedným zo základných bodov, ktoré pápež zdôraznil, je dôležitosť jednoty, jednoty v rozličnosti. Charis je v službe všetkým charizmatickým skutočnostiam sveta a žiadna z nich nie je nadradená nad iné. V žiadnej krajine sveta si žiadna komunita, skupina či organizácia nemôže nárokovať na vedenie Katolíckej charizmatickej obnovy.“

So spustením Charisu zároveň prestanú existovať doterajšie združenia „Medzinárodná katolícka služba charizmatickej obnovy“ a „Katolícke bratstvo charizmatických komunít a združení“. Podľa slov pátra Awi Mella však „Charis nie je výsledkom zlúčenia dvoch inštitúcií, ale novou službou, ktorá zahajuje novú etapu pre Medzinárodnú katolícku charizmatickú obnovu. ... Z dôvodu jasného želania Svätého Otca Charis nie je riadiacim orgánom, ale službou v prospech jednoty“.

Na otázku aký dopad bude mať činnosť Charisu na štruktúru Katolíckej charizmatickej obnovy na lokálnej úrovni, odpovedal sekretár Dikastéria pre laikov, rodinu a život nasledovne:
„Štatúty Charisu určujú, že v každej krajine sa má ustanoviť Národná služba jednoty, ktorá by tým najväčším možným spôsobom zjednocovala všetky tam existujúce charizmatické skutočnosti, bez toho, aby niektorá z nich dominovala nad ostatnými.“

Ako uviedol prvý moderátor Charisu Jean-Luc Moens, troma hlavnými rozmermi tejto novej služby sú šírenie krstu v Duchu Svätom, jednota kresťanov a služba chudobným. Všetky tri slúžia evanjelizácii. Pokiaľ ide o prvý z nich, „sám pápež žiadal, aby v celej Cirkvi poznali krst v Duchu Svätom. Urobil tak veľmi jasne pri rozličných príležitostiach. Toto je nový krok pre Charizmatickú obnovu, je to výzva, ktorú treba uskutočňovať v službe univerzálnej Cirkvi.“

Ako ďalej vysvetlil moderátor Charisu, pápež zároveň chcel, aby sa Charizmatická obnova vrátila k svojim ekumenickým koreňom a pracovala v prospech jednoty kresťanov ako k jednej zo svojich priorít. A napokon tretí rozmer, služba chudobným, vyplýva zo skutočnosti, že Duch Svätý je láska a tí, čo sa ním chcú plne nechať viesť, majú byť svedkami tejto lásky.

Jednou z noviniek je, že medzi 18 členmi Medzinárodnej služby jednoty Charisu je po prvýkrát aj zástupkyňa mladých celého sveta, ktorá má menej než 30 rokov.

Prvou aktivitou Charisu bude svetová konferencia vedúcich služobníkov Charizmatickej obnovy, ktorá sa uskutoční 6. a 7. júna v Aule Pavla VI. vo Vatikáne. Očakáva sa na nej účasť 500 lídrov z celého sveta. V sobotu 8. júna sa v aule katolícki charizmatici stretnú s pápežom Františkom a zúčastnia sa aj na modlitebnej vigílii pred Turícami, ktorú v ten istý deň organizuje Rímska diecéza na Námestí sv. Petra. V nedeľu 9. júna, na Slávnosť Zoslania Ducha Svätého, sa charizmatici zúčastnia aj na svätej omši s pápežom na Vatikánskom námestí.


-zk- (Vatican News)
www.vaticannews.va

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.