Vo Vatikáne sa zišli vedúci charizmatických združení na konferencii Charis
06.06.2019

Od 6. do 8. júna sa konala vo Vatikáne medzinárodná konferencia s názvom „Charis“ s účasťou okolo 500 vedúcich predstaviteľov Katolíckej charizmatickej obnovy z celého sveta. Nová štruktúra, zastrešujúca všetky existujúce katolícke charizmatické združenia, začala oficiálne fungovať na Turíčnu nedeľu 9. júna 2019.

V sobotu 8. júna na poludnie prijal účastníkov konferencie Svätý Otec na osobitnej audiencii v Aule Pavla VI. spolu s ďalšími členmi hnutia charizmatickej obnovy. Asi 6000 účastníkom konferencie Charis sa dopoludnia prihovoril páter Raniero Cantalamessa, vymenovaný Svätým Otcom za ekleziálneho asistenta Charisu, a to na tému „Charizmatická obnova – prúd milosti pre celú Cirkev“.

Moderátorom Charisu s mandátom na trojročné obdobie je belgický laik a otec rodiny Jean-Luc Moens z Komunity Emmanuel. Je profesiou matematik a v minulosti bol členom Pápežskej rady Cor unum.

Členovia hnutia obnovy v Duchu Svätom sa v sobotu zúčastnili aj na modlitebnej vigílii v predvečer Turíc, ktorú na 18. hodinu pripravila Rímska diecéza na Námestí sv. Petra, ktorej predsedal Svätý Otec s vyše tisíckou koncelebrujúcich kňazov.

Po vigílii veriaci Rímskej diecézy kráčali v procesii smerom k Apijskej ceste a mali možnosť pridať sa k celonočnej púti s milostivým obrazom Panny Márie do pútnickej svätyne Divino Amore na južnom okraji Ríma.

V nedeľu 9. júna, na Slávnosť Zoslania Ducha Svätého, Svätý Otec na Vatikánskom námestí o 10.30 slávl hlavnú svätú omšu Turíčnej nedele.


-jb- (Vatican News)


Tri pápežove očakávania od Charisu
– jednotnej katolíckej obnovy v Duchu SvätomSvätý Otec prijal lídrov katolíckych charizmatických združení z celého sveta na záver ich trojdňovej medzinárodnej konferencie vo Večnom meste. Tá niesla meno „Charis“ – čo je aj názov nového orgánu v službe jednoty, ktorý zriadilo Dikastérium pre laikov, rodinu a život na žiadosť pápeža Františka a ktorý začal pôsobiť od Slávnosti zoslania Ducha Svätého 9. júna 2019.

Zuzana Klimanová - Vatikán

V úvode tejto novej etapy Svätý Otec charizmatikov povzbudil k dosvedčovaniu vzájomnej lásky i k trom osobitným úlohám: k šíreniu krstu v Duchu Svätom v Cirkvi, k šíreniu jednoty a k službe chudobným.

„Touto Slávnosťou Zoslania Ducha Svätého sa začína nová etapa na ceste, ktorú pred 52 rokmi začala Katolícka charizmatická obnova“, zdôraznil pápež, ktorý medzi 6-tisíc účastníkov v Aule Pavla VI. prišiel na poludnie. V mene celej Cirkvi sa poďakoval za tridsaťročnú misiu dvom združeniam: Medzinárodnej katolíckej službe charizmatickej obnovy (International Catholic Charismatic Renewal Service) a Katolíckemu bratstvu charizmatických komunít a združení (Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships).

Charis je nová a jednotná služba v prospech jednoty

Pápež František poukázal na to, že Charis je nová a jednotná služba v prospech jednoty, pričom vysvetlil každý z aspektov tejto charakteristiky:

Charis je nový: To, čo je nové, zvyčajne u človeka vyvoláva strach a môže ho vyviesť z rovnováhy. Avšak kresťan nemá strach z novosti – Pán v Apokalypse hovorí: «Hľa, všetko robím nové» (Zjv 21,5). „Náš Boh je Bohom novosti“, povedal pápež.

Charis je jediný, pretože „je to jedna služba pre všetky charizmatické skutočnosti, ktoré Duch Svätý vzbudil vo svete“.

Charis je službou, nie vládou, povedal Svätý Otec a dodal: 

„Niekedy sa stane, že  v ľudských združeniach – laických či náboženských – je pokušenie hľadať osobný profit. Je tu ambícia nechať sa vidieť, viesť, získavať peniaze... Takto sem vstupuje korupcia. Toto nie. Ale služba, vždy služba. (...) Služba znamená darovať sa.“

Charis je v prospech jednoty, pretože zjednocuje „všetkých členov tej istej rodiny“. Má vydávať svedectvo o jednote v rozličnosti chariziem, ktoré Duch Svätý vzbudil za posledných 52 rokov.

Svätý Otec ocenil skutočnosť, že medzi 18 členmi Medzinárodnej služby jednoty Charisu, ktorých vymenovalo dikastérium, je aj zástupkyňa mladých a že Charis má práva zverejniť tzv. Dokumenty z Malines od kardinála Léon-Josepha Suenensa, niekdajšieho arcibiskupa Malines-Bruxelles, ktorý na želanie sv. Pavla VI. a sv. Jána Pavla II. dlhé roky stál po boku Katolíckej charizmatickej obnovy.

Krst v Duchu Svätom, jednota Kristovho tela a služba chudobným

Čo očakáva pápež a Cirkev od tejto novej služby s názvom Charis i od celej Charizmatickej obnovy? Pápež to vysvetlil nasledovne:

„Aby sa delila o krst v Duchu Svätom so všetkými v Cirkvi. Je to milosť, ktorú ste prijali. Deľte sa o ňu! Nenechávajte si ju len pre seba!

Aby slúžila jednote Kristovho tela, ktorým je Cirkev, spoločenstvo veriacich v Ježišovi Kristovi, Pánovi. Toto je veľmi dôležité, pretože Duch Svätý je ten, kto vytvára jednotu v Cirkvi, no je tiež aj tým, kto vytvára rôznorodosť. (...) Ako hovorí sv. Bazil? «Duch Svätý je harmónia». (...)

Aby slúžila chudobným, tým najnúdznejším vo všetkých potrebách, telesných i duchovných. (...)

Pozrite, ako sa milujú

Tieto tri veci: krst v Duchu Svätom, jednota Kristovho tela a služba chudobným, sú svedectvom nevyhnutným k evanjelizácii sveta, ku ktorej sme povolaní všetci vďaka krstu. Evanjelizácia, ktorá nie je prozelytizmom, ale v princípe svedectvom. Svedectvom lásky: „Pozrite, ako sa milujú“ – toto priťahovalo pozornosť tých, ktorí stretávali prvých kresťanov. „Pozrite, ako sa milujú“.

Niekedy sa o mnohých komunitách dá povedať: „Pozrite, ako sa ohovárajú!“ – a toto nie je Duch Svätý. Ale: Pozrite, ako sa milujú“. Evanjelizácia znamená milovať. Deliť sa o lásku Boha ku každému človeku. Môžeme vytvárať orgány pre evanjelizáciu, môžeme robiť dôsledne premyslené a študované programy. Ak tu však nie je láska, ak tu nie je spoločenstvo, neslúži to nanič! „Pozrite, ako sa milujú“.

Modlitba za pokoj pre Palestínu a Izrael

Na záver Svätý Otec vyzval tisícky prítomných ku chvíli ticha na spoločný modlitbový úmysel iniciatívy „Minúta za pokoj“ pre Palestínu a Izrael pri 5. výročí historického stretnutia prezidentov oboch krajín na pôde Vatikánu. Pri poďakovaní za toto gesto pápež so žartom poznamenal ako znak ocenenia, že pre komunitu charizmatickej obnovy je takéto ticho gestom takmer heroickým, za čo zožal potlesk.
Charis bol zriadený 8. decembra 2018 Dikastériom pre laikov, rodinu a život, na ktorého čele je ako prefekt kardinál Kevin Joseph Farrell. Moderátorom Charisu je Belgičan Jean-Luc Moens z komunity Emanuel, ženatý laik a otec rodiny, profesiou matematik.

Prvým cirkevným asistentom Charisu je z vôle Svätého Otca P. Raniero Cantalamessa OFM Cap.www.vaticannews.va

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.