Vigília Turíc v Nitre 2019
08.06.2019

Celodenné stretnutie spoločenstiev KCHO v kostole sv. Gorazda v Nitre sa nieslo v duchu motta: „Keď však príde On, Duch pravdy, vyučí vás všetkej pravde“.

Počas spoločnej modlitby zazneli chvály a vďaky Bohu Otcovi, Ježišovi, Duchu Svätému. A Pán konal v tento milostivý čas, uzdravoval, dotýkal sa a vlieval novú vieru, nádej a lásku do sŕdc prítomných. Mons. Dušan Lukáč v prvej prednáške hovoril o tajomstve Ježiša Krista a daroch Ducha Svätého. Pripomenul, že Duch Svätý je skutočný a to musíme hlásať, ako náhle to vyslovíme „zrazu niečo visí vo vzduchu“ a prichádzajú dary Ducha Svätého. „Nepohŕdajte Cirkvou, kým sme, každý je dôležitý v Cirkvi, nepodceňujte sa!“ povedal. V druhej prednáške s názvom „Zákonitosti duchovného života“ vysvetlil, že ak Pán pôsobí v našom živote, musíme myslieť na to, aby pôsobil aj v živote iných. A prakticky ukázal, že dôležití nie sme my, ale napr. pani na vozíku, ku ktorej podišiel a objal ju. Ak nevidíme potrebu iných ľudí, sústredíme sa na niečo veľké a mocné ale mimo Boha. Tiež vysvetlil princíp slabosti, keďže Boh sa prejavuje v slabosti. Nevadí, ak sme slabí a trpíme, vadí, ak trpia iní. „Ak chcete slúžiť, musíte im umývať nohy!“ povedal Mons. D. Lukáč. V slabosti má úlohu viera, spomenul niektoré osudy ľudí, ktorí sa osvedčili práve vo chvíľach slabosti, ktorá sa prejavuje aj bezmocnosťou. Napr. príbeh muža – biblického učiteľa, dobrého kresťana, ktorému v jeho sade znásilnil a zavraždil 15-ročnú dcéru najatý robotník. Utekal ho nájsť, aby ho ostatní robotníci nezabili, navštevoval ho vo väzení a učil ho o Bohu. Večer sa modlil: „Bože, neviem, prečo sa to stalo, ale dôverujem Ti.“ V slabosti má úlohu viera. A na biblických hodinách tohto učiteľa sa obrátili k Bohu ľudia aj vďaka jeho životnému príbehu.

Každý, kto prišiel s prosbou o modlitbu príhovoru, mal možnosť navštíviť poobede ľubovoľnú modliacu sa skupinku pred kostolom.

Po adorácii 36 absolventi, ktorí ukončili seminár obnovy v Duchu svätom, dostali požehnanie pre službu v Cirkvi. Tiež nových animátorov spoločenstiev požehnali kňazi na túto zodpovednú úlohu.

Svätú omšu celebroval Mons. Peter Brodek, generálny vikár. V homílii kňaz Pavol Berka opísal, ako Ducha Svätého nazýval Ježiš „Riekou živej vody“, vody ktorá: chladí horké hlavy vo vzťahoch, dopraví Filipa na iné miesto, vyplaví nánosy zla, oživuje... Porozprával aj poučný príbeh o starom mníchovi, ktorý povedal mladým mníchom, aby mu priniesli pohár vody, keď mu ho dali, vylial ho. „Naplňte ho vínom!“ povedal. „Pochopili ste? Keď chcete Ducha Svätého, musíte vyliať vodu – to staré, aby ste dostali víno.“ Na záver kňaz Pavol Berka vyzval prítomných: „Vstúpme dobrovoľne do rieky Ducha Svätého, slobodne, a nechajme sa niesť, kde nás potrebuje a staňme sa jeho nástrojom.“


-aj-


foto: Mária Teplanová
Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.