Pane, ty si nezostal v Ružomberku!
14.07.2019

Konferencia Katolíckej charizmatickej obnovy Slovenska 2019


Účastníkov tohoročnej konferencie v Ružomberku 12. júla privítali usmiate tváre organizátorov v žltých tričkách, pripomínajúcich žltých anjelov. „Nie mocou, nie silou, ale Duchom Božím“ - bolo nielen motto, ale najmä Božie slovo, ktoré počas troch dní trvania podujatia v športovej hale Koniareň naozaj ožilo. Najočakávanejším prednášateľom bol páter Elias Vella OFM Conv. z Malty.

Koordinátor KCHO Mons. Dušan Lukáč spojil moderovanie konferencie s krátkou modlitbou, hlbokými myšlienkami aj humornými poučnými príbehmi. Zároveň v prednáške „Prečo chodím na konferenciu“ vysvetlil, že konferencia je pracovné stretnutie, formácia, odovzdávanie skúseností a stretnutie s tým, že Ježiš je živý a je potrebné priniesť iným Boží oheň, čo sme dostali. „Sme tu na to, aby sme otvorili Bohu svoje srdce a kráčali odtiaľto s Pánom. Pane, ty si nezostal v Ružomberku!“ povedal.

Kapelník Kapely bez mena Peter Liška pri začatí chvál vyzval prítomných: „Pán chce prebudiť naše srdcia!“ A Boh prebýval na chválach svojho ľudu. V piatkovej homílii páter Vella povedal, že sme novým Izraelom budujúcim nový Jeruzalem a charizmatici nie sú elitou. Žiť pohodlne s Ježišom, je žiť falošne s Ježišom, keď hovoríme o uzdravovaní a nehovoríme o Ježišovi na kríži, to nesedí. „Charizmatici majú špecifickú úlohu, Cirkev v nás vkladá dôveru, sme v prvých líniách a je normálne, že sme ako baránky medzi vlkmi nepochopení, vysmievaní, a to sa dialo aj apoštolom,“ pripomenul. V sobotných prednáškach vysvetlil, ako v Starom zákone bola doba Otca – zjavil sa Boh Otec, v Novom zákone Doba Syna a my žijeme v Dobe Ducha Svätého, ktorá začala Turícami. A spomenul slová pápeža Františka, že „úlohou Charizmatickej obnovy je presvedčiť celú Cirkev, aby bola pokrstená Duchom Svätým“. Ďalším prednášajúcim bol kňaz Imrich Degro, vysvetlil, ako zakúsiť Ducha Svätého v živote a to bez modlitby nejde a ak nemáme skúsenosť, že Boh nás miluje, tak nemáme Ducha Svätého, ale iba pociťujeme emócie.

Mnohí prítomní využili možnosť sviatosti zmierenia, modlitby príhovoru a účasti na svätej omši. Mons. Peter Brodek v homílii povedal: „Kresťanstvo je život so živým Bohom v nás.“ Sobotný večer patrila športová hala Oslave Ježiša Krista v Duchu Svätom a mnohí boli uzdravení a naplnení Božím dotykom. V nedeľnej prednáške páter Vella vysvetlil krst vodou, krvou a ohňom.

Konferencia bola výborne zorganizovaná a radosť, pokoj a lásku človek vnímal na každom kroku.


-aj-
CHARIZMA 2019/3


foto: Pavol Lajčiak
Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.