Seminár obnovy v Duchu Svätom pre mladých
V priestoroch kláštora benediktínov v Hronskom Beňadiku sa v zimných mesiacoch uskutočňuje duchovné stretnutie pre mladých z rôznych kútov Slovenska zamerané na obnovu života s Kristom ako i na hlbšiu spoluprácu s Duchom Svätým vo svojom živote.

Po dôkladnej príprave na prijatie sviatosti zmierenia, modlitbe za vnútorné posilnenie ako i práca s Božím slovom a adoračné chvíle, vytvorili predpoklad pre obnovu pôsobenia Božieho Ducha v ich živote. Počas celého víkendu boli obohatení vysvetľujúcimi prednáškami, modlitbovými chvíľami i vzácnym spoločenstvom a vzájomnou žičlivosťou. Účastníci sa i naďalej vzájomne sprevádzajú modlitbou a s očakávaním sa pripravujú na ďalšie víkendové stretnutie.

Všetci si želáme, aby mnohí mladí ľudia si našli cestu k hlbšiemu vzťahu s Kristom, pričom veríme, že aj títo mladí ľudia k tomu napomôžu ďalším hľadajúcim i blúdiacim.Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.