Neboj sa ísť na svätú spoveď
Ak si už dlhšie nebol na svätej spovedi, maj odvahu prísť. Svätá spoveď nie je súd, ale prejav Božieho milosrdenstva. Je to sviatosť zmierenia s Bohom i s ľuďmi. Je to sviatosť, ktorá prináša do srdca pokoj.
Ak si zabudol, ako sa spovedať, neboj sa, pri spovedi nie sú dôležité naučené "formulky", ale pravdivé vyznanie hriechov a túžba po náprave života.

Ak nevieš, ako postupovať, tu je malý návod:

Na svätú spoveď je potrebné pripraviť sa spytovaním svedomia. Je lepšie urobiť to ešte doma. Môžeš si pomôcť modlitebnou knižkou alebo inou predlohou. Pred spytovaním svedomia je vhodné poprosiť  Ducha Svätého napríklad takouto modlitbou:

„Príď, Duchu Svätý, a pomôž mi spoznať svoje hriechy. Vtlač do môjho srdca bolesť a ľútosť nad tým, že som hriechmi urazil svojho Nebeského Otca. Posilni ma, aby som sa z nich dobre vyznal a konal pokánie. Amen.“

Pri spytovaní svedomia je dobré vedieť, že:

· Za hriech sa počíta, ak niekto vedome a dobrovoľne poruší Boží zákon-Desatoro a Cirkevné prikázania alebo spácha iné skutky, ktoré mu svedomie vyčíta.

· Dôležité je mať správne formované svedomie a to sa dosahuje pravidelným sviatostným životom, ale i poradením sa s kňazom či skúseným kresťanom.


Pri vstupe do spovedelnice sa patrí pozdraviť. Najlepšie:  Pochválený buď Ježiš Kristus!

1. Spoveď začína prežehnaním sa: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

2. Naposledy som sa spovedal (pred mesiacom, rokom...)

3. Potom vyznaj svoje hriechy.

Hriechy nemusíš mať napísané, ale je potrebné vedieť ich vymenovať. Hriechy nezdôvodňuj a neobhajuj. Podľa možnosti sa vyjadruj stručne, jasne a zrozumiteľne. Spoveď zbytočne nepredlžuj.

Nehovor o hriechoch iných, kamarátov či príbuzných, ale uvádzaj len svoje vlastné hriechy.

Tiež môžeš uviesť hriech, ktorý si zabudol povedať pri predošlej spovedi.

Ak by niekto trval na tom, že nemá žiadny hriech, nemôže dostať rozhrešenie, lebo kde nie je hriech, nie je od čoho rozhrešiť.

4. Nasleduje povzbudenie kňaza, pričom ti kňaz uloží pokánie

(najčastejšie nejakú modlitbu, ktorú sa máš po skončení spovede pomodliť).

5. Kňaz ťa vyzve, aby si oľutoval svoje hriechy.

Môžeš to urobiť svojimi slovami alebo napríklad takto:

 „Bože, láska moja, Teba milujem. Preto svoje hriechy veľmi ľutujem. Nechcem viac uraziť tvoju dobrotu. Prosím Ťa, odpusť mi pre krv Kristovu.“

6. Kňaz ti udelí rozhrešenie, pričom nad tebou urobí znak kríža.

Vtedy sa prežehnaj.

7. Pri odchode ti kňaz môže povedať slová pozdravu: S Pánom Bohom!

 Odpoveď: S Bohom!

Alebo: Ďakuj Pánovi, lebo je dobrý.

Odpoveď: Lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.


Nezabudni, že po spovedi sa predpokladá vykonanie zadosťučinenia (pokánia) a snaž sa dodržať predsavzatie nedopúšťať sa ďalších hriechov.

Pre spoveď po dlhých rokoch alebo osobný rozhovor s kňazom je vhodné vopred si dohodnúť termín.Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.