Tento zvláštny pôstny čas
11.03.2020Keď som sa včera (10.marca 2020) prechádzal chrámom, aby som aspoň otvoril predsieň k súkromnej modlitbe pre ľudí a uvedomoval si, že dva týždne bude prázdny, začalo mi to pripomínať Veľký piatok – deň, keď sa neslávi svätá omša (i keď viem, že teraz sa môže, len nie verejne). Tento pôstny čas je zvláštnym časom s dlhým Veľkým piatkom, lebo kedykoľvek viac práve teraz:

- ľudia uvažujú nad smrťou a životom,

- rozmýšľajú nad zmyslom utrpenia a kríža,

- odopierajú si (niekedy nedobrovoľne) rozličné zábavné akcie,

- sú vyzvaní byť viac doma v karanténe, teda venujú sa svojim najbližším,

- obracajú sa na Krista a viac sa modlia,

- tí, ktorým chýba sv. omša a prijímanie, hľadajú iné príležitosti sa s Ním spojiť,

- prejavujú praktickú lásku – pôst a modlitba za celý svet, spolupatričnosť a podpora tým, ktorí sú zasiahnutí, pomoc tým v okolí.

...

Veľký piatok skončil zmŕtvychvstaním, nie z moci ľudí (ich opatrení a vynaliezavosti), ale z Božej moci. Veríme, že v spojení s Kristom aj naša krajina a viera môže zažiť vzkriesenie? V kríži, okrem smrti, je vďaka Kristovi aj výzva nového života.

Veľa síl a ešte viac dôvery!

Žehnám Vám +!


Michal Šrank
súvisiaci článok - kbs

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.