Oslava narodenín Cirkvi v Nitre
30.05.2020

Amfiteáter Kostola sv. Gorazda na Klokočine v Nitre 30.mája o 16,00 hodine zapĺňali členovia spoločenstiev Obnovy v Duchu Svätom, samozrejme, s rúškami na tvárach a v dvojmetrových odstupoch. Napriek zamračenej oblohe a silnému vetru bolo z ich rozžiarených očí vidno radosť zo stretnutia a z oslavy sviatku narodenín Cirkvi – Turíc.

Priestranstvom sa rozliehali piesne na chválu Boha a každý hlboko prežíval toto výnimočné spoločné stretnutie s Pánom. Kapela bez mena statočne hrala a spievala, napriek rúškam, pod vedením Petra Lišku.

Nasledovala svätá omša. V homílii sa prihovoril prítomným Mons. Peter Brodek: „Svätá Cirkev dnes slávi svoje narodeniny!“ Pripomenul príbeh zo života sv. Františka, kedy sa ho istý brat pýtal: „Ako je možné, že vtáky a zvieratá sú šťastné, a človek nie, stále mu niečo chýba?“ František mu odpovedal, že vtáky a zvieratá boli stvorené pre túto zem, človek pre Božie kráľovstvo, šťastný bude až keď pozrie Bohu z tváre do tváre. Mons. Peter Brodek vysvetlil, že úplné šťastie môžeme dosiahnuť pod vplyvom Ducha Svätého. Tiež pripomenul, že Turíce boli už v Judaizme, najskôr sviatkom vďakyvzdania za úrodu, neskôr pripomenutím zákona a zmluvy na vrchu Sinaj. Duch Svätý je nový zákon, napísaný na živých tabuliach – srdciach ľudí. Vyzval všetkých, aby porozmýšľali, či žijeme pod Starým alebo Novým zákonom. Kde sme sa zaradili? Aj v čase pandémie. Čo nám chýba? Malo by byť pre nás kľúčové s túžbou prijať Eucharistického Krista. Niekedy sme ako istá rodina, ktorá sa plavila z Talianska do USA a na cestu si vzali chlieb a syr, po čase syr stvrdol aj chlieb a syn sa rozplakal, tak mu rodičia dali peniaze, aby si v reštaurácii kúpil obed a syn sa vrátil plačúc, zistil, že jeden obed každý deň je zarátaný v cene cesty a oni jedli starý syr.

Oči nám neposlúžia, ak nie je svetlo, činnosť vychádza z podnetu, ak človek neprijme Ducha, bude mu chýbať vlastná skúsenosť. Duch sa dáva natoľko, nakoľko ho chceme prijať. Modlitba je iskra, ktorá naštartuje motor. Človek citlivý na vanutie Ducha sa môže cítiť bezpečný, odpovedá na hlas Boží a stáva sa nástrojom spásy pre iných. Povzbudivá bola skúsenosť sestry, ktorá práve ukončila seminár Obnovy v Duchu Svätom. Raz, keď nastupovala do autobusu, všetci sa veľmi tlačili aj dve Rómky, ktoré sa zrazu vrátili späť na zastávku. V autobuse jedna žena zistila, že jej ukradli peniaze. Cestujúci sa začali pohoršovať. Sestra po chvíli cítila, že Duch ju vyzýva, niečo pre pani urobiť, a tak jej prispela na vynahradenie sumy 20 korún, obišla autobus a viacerí sa k zbierke pridali a vyzbieranú sumu dala okradnutej panej. To je tá iskra, ktorá naštartuje motor. On vytláča reptanie, pohodlnosť, sebeckosť. Po Turíciach sa už apoštoli neprú, kto je najväčší. Prosme, aby sme boli poddajní vnuknutiam. Vanie vietor, buďme nastavení na vnútorné vanutie.

Krásnym zavŕšením stretnutia bola adorácia. Mons. Peter Brodek sa s prítomnými rozlúčil slovami: „Prajem vám, aby ste prežili bohaté duchovné Turíce.“


-aj-


foto: Mária Teplanová
Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.