Princíp našej jednoty je Duch Svätý
Pápež František 31. mája v homílii sviatku Turíc poukázal najmä na to, že Duch Svätý je ten, kto dáva dohromady rozličné, veď Cirkev sa takto zrodila.

Apoštoli boli nielen rybármi, bol medzi nimi aj vyberač daní, líšia sa menom, temperamentom, sociálnym prostredím. Ježiš ich neuniformoval, zachoval ich rôznorodosť a zjednocuje ich Duch Svätý. „Jednota rozličných prichádza s pomazaním Duchom Svätým,“ povedal Svätý Otec František. Vysvetlil, že všetci vytvárame Boží ľud, harmóniu - súlad dáva Duch Svätý.

Pýtal sa: „Cirkev dneška, čo nás zjednocuje?“ A vysvetlil, že aj medzi nami sú rozdielnosti a pokušenie brániť mečom idey, ktoré považujeme za správne a dobré. Je potrebné si uvedomiť, že princíp našej jednoty je Duch Svätý, všetci sme milované Božie deti, hovorí nám, že máme jedného Pána Ježiša Krista a jediného Otca, sme bratia a sestry. Duch Svätý nás miluje a pozná miesto každého v celku, sme nenahraditeľnými sklíčkami jednej mozaiky.

Apoštoli vo večeradle nemali pastoračný plán, nerozdelili ľudí do skupín podľa národností a iných kritérií. Duch Svätý nechce, aby sme boli uhniezdení v malých skupinkách, otvára nás, aby sme vyšli ponad ohrady bojazlivej viery. Vždy garantuje jednotu tomu, kto ohlasuje, apoštolov vedie túžba darovať to, čo prijali.

Tajomstvom Ducha je dar – On sám je darom a tým nás robí účastnými na tom istom dare. Boh neberie, Boh sa dáva. Ani my nemáme brať, máme dávať, čím sme Jeho nezaslúžený dar, aj my chceme urobiť zo života dar, ponúknuť svetu obraz Boha. Rastieme, keď sa darujeme. „Čo nám bráni v sebadarovaní?“ spýtal sa pápež a zároveň vysvetlil, že sú to traja nepriatelia: narcizmus, viktimizmus, pesimizmus. Narcizmus je klaňanie sa sebe samého, nechuť sa darovať, zakukľovanie sa vo vlastných potrebách. Viktimizmus srdce uzatvára, prináša sebaľútosť, robenie zo seba obeti, sťažovanie sa na blížneho, človek chce, aby sa iní darovali jemu, myslí si, že mu nik nerozumie. Pesimista má pocit, že nič nie je v poriadku, hnevá sa na svet, všetko vidí čierne, načo sa darovať, nemá nádej. Sme uprostred hladomoru nádeje, potrebujeme dar Ducha Svätého, ktorý nás uzdravuje z narcizmu, viktimizmu a pesimizmu.


spracoval: -aj-


foto: SITA/AP
Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.