Koronavírus a pokánie pred Kristovou krvou
11.10.2020

Nákaza, ktorá nás v týchto dňoch zasahuje v stále väčšej miere je varovaním i výzvou k obráteniu. Chceme prosiť o Božie zmilovanie, ale i o navrátenie sa ku kresťanskému zmýšľaniu a životu podľa evanjelia.

Kajúca pobožnosť sa uskutočnila v nedeľu 11. októbra o 15:00 pred relikviou Kristovej krvi v Hronskom Beňadiku.
Cieľom kajúcej pobožnosti je odprosenie Pána Boha za naše hriechy, ktorými sa vzďaľujme od diela vykúpenia Ježiša Krista, ktorý vylial svoju krv za nás a našu spásu.Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.