2021 - Osobitný rok rodiny „Amoris laetitia“
27.12.2020

Amoris laetitia - Radosť lásky, je posynodálna apoštolská exhortácia o láske v rodine. Práve pri 5. výročí jej vydania Svätý Otec František v nedeľu 27. decembra ohlásil Osobitný rok rodiny „Amoris laetitia“, ktorý sa začne 19. marca 2021 na slávnosť sv. Jozefa a vyvrcholí v júni 2022 v Ríme 10. svetovým stretnutím rodín.

Bude to špeciálny rok uvažovania nad vzorom manželskej a rodinnej lásky, vychádzajúc z dokumentu „Amoris laetitia“ a s upozornením na evanjelizačnú úlohu rodiny. Pápež František povedal: „Dnešný sviatok nás pozýva k tomu, aby rodina príkladne evanjelizovala,“ a dodáva: „A budeme mať rok uvažovania nad Amoris laetitia, ktorý bude príležitosťou prehĺbiť sa v obsahu tohto dokumentu.. Už teraz pozývam všetkých, aby sa zapojili do iniciatív, ktoré sa budú organizovať v priebehu spomenutého roka a bude ich koordinovať Dikastérium pre laikov, rodinu a život. Zverujeme Svätej rodine z Nazareta, zvlášť sv. Jozefovi, vnímavému manželovi a otcovi, túto cestu spoločne s rodinami celého sveta.“


-aj-

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.