Nová stránka Obnovy v Duchu Svätom
01.01.2021

Katolícke charizmatické spoločenstvá pôsobiace najmä v nitrianskej diecéze, patriace do KCHO, si osvojili názov Obnova v Duchu Svätom, ako vyjadrenie svojej služby v Cirkvi: aktivity, ktoré ponúkajú ľuďom hľadajúcich Pána v Duchu Svätom a jeho moci.
Novovzniknutá webová stránka má posilniť identitu, ale najmä obohatiť mnohých skrze spoločnú modlitbu i ponúknutý obsah.


Návštevník stránky Obnova v Duchu Svätom si môže pozrieť naživo reláciu „Večer slova, otázok a odpovedí“, kde na vaše otázky odpovedá Mons. Peter Brodek.


Za necelých 24 hodín po priamom prenose v nedeľu 11. októbra má kajúca pobožnosť pred relikviou Kristovej krvi v Hronskom Beňadiku už vyše 10 000 zhliadnutí, pridajte sa a pomodlite sa tiež s nami.Na stránke sa dozviete aj o Rade Obnovy, aby ste vedeli, na koho sa obrátiť ohľadom služby spoločenstvám, ak potrebujete informácie o seminároch Obnovy, o škole chariziem, kňazskej službe v Obnove, kto je zodpovedný za evanjelizáciu, mládež, hudbu a komunikáciu. Kto má svedectvo o konaní Boha vo svojom živote, môže ho napísať a zverejniť.

Stránku Obnova v Duchu Svätom nájdete na linku: www.ovds-sk.info .
Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.