Rady Ducha Svätého
23.05.2021

Svätý Otec František na Turíce - 23. mája 2021 pripomenul, že „Ježiš nám dnes ponúka útechu z neba, Ducha, ktorý je «dokonalý Tešiteľ»“ a hovorí Cirkvi: „Je čas útechy.“
Je čas na prinášanie radosti Vzkrieseného, a nie na bedákanie nad drámou sekularizácie. Je čas šíriť lásku pre svet, bez spriahania sa so svetskosťou. Je čas, v ktorom treba vydávať svedectvo o milosrdenstve, skôr než vtláčať pravidlá a normy. Je čas Tešiteľa! Je čas slobody srdca, v Tešiteľovi. Aj my sme povolaní svedčiť v Duchu Svätom, stať sa paraklétmi, čiže tešiteľmi. Áno, Duch nás žiada, aby sme stelesňovali jeho útechu.

Pápež poukázal na tri rady Tešiteľa

Prvá rada: „Ži prítomnosť!“
Prítomnosť, nie minulosť alebo budúcnosť.

Ďalej, po druhé, Tešiteľ radí: „Hľadaj celok!“
Celok, nie časť. Duch neformuje uzavretých jednotlivcov, ale zakladá nás ako Cirkev v mnohotvárnej rozmanitosti chariziem, v jednote, ktorá nikdy nie je uniformná. V celku, v komunite Duch rád koná a prináša novosti.

Tretia veľká rada: „Daj Boha pred svoje ja!“
Je to rozhodujúci krok duchovného života, ktorý nie je nejakou zbierkou našich zásluh a skutkov, ale pokorné prijatie Boha. Iba ak sa vyprázdnime zo seba samých, ponecháme priestor Pánovi; iba ak sa mu zveríme, nájdeme samých seba; iba ako chudobní v duchu sa staneme bohatými na Ducha Svätého.Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.