Vigília Turíc - NEONLINE
22.05.2021

V krásnom prostredí kláštora v Hronskom Beňadiku sa na vigíliu Turíc stretli vedúci spoločenstiev Obnovy v Duchu Svätom Nitrianskej diecézy, aby načerpali Ducha radosti a lásky a zažili „neonline" spoločenstvo.

Kapela bez mena počas chvál predstavila aj novú pieseň, zloženú pre Pannu Máriu. Zazneli aj slová poznania, proroctva. Napríklad obraz obilia, vystaveného silnému vetru, ako sa čistí od pliev, ktoré odlietajú.

Mons. Peter Brodek mal prednášku na tému Hygiena, či viera? Poukázal na potrebu, najmä v tomto ťažkom období, kedy zatvorením chrámov sa stal Kristus menej hmatateľný a prítomný, postaviť Eucharistiu do stredu nášho života. Keďže viera sa nedá prežiť mimo tela. Aj Svätý Otec hovorí o tom, ako mediálne posolstvo nenahradí reálne prežitie liturgie. Veď, ako povedal páter Pio: „ Svet prežije skôr bez slnka, než bez Eucharistie.“ Cirkev dnes potrebuje prorocký hlas. Pán Ježiš chce, aby sme vydali svedectvo, a aby sme ho nezapreli.

Nasledovala adorácia aj chvíľa určená na vzájomnú modlitbu. Vzácny bol čas strávený poklonou Kristovej krvi.

Počas homílie otec Peter Brodek pripomenul, že niekedy ideme akoby na starý olej, nie ako keď sme mali zapálené srdce, pomôcť nám môže len Duch Svätý.


-aj-

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.