CHARIZMA 2/2007

Úvodník


Zodpovednosť vo viere
Pri sviatosti birmovania sme prijali nové meno. Tým sme vyjadrili, že chceme byť dospelými - zodpovednými - kresťanmi. Čo to znamená? Žiť, ohlasovať i obraňovať Božie pravdy.
Nie je pre nás až taký problém žiť Božie slovo. Skôr zápasíme s ohlasovaním a obranou. Prečo? Lebo neveríme Ježišovi a tomu, čo povedal.
Tu nejde o dognatickú vieru, ktorá sa dotýka našej mysle. Takúto vieru má aj díabol. Aj on verí, že je Boh, a že je v troch osobách. Aj on pozná Sv. Písmo a pozná ho naspamať. Aj on verí tomu, že Ježiš je Syn Boží poslaný od Otca, aby vykúpil svet. On to aj mnohokrát vyznal, keď ho Ježiš vyháňal (porov. Mt 8, 28-29; Mk 5, 1-7; Lk 4, 31-34. 40-41. 8, 26-28). Toto je viera, keď poznávame svojou mysľou, keď mátne informáciu. Pravá viera je však iná. Veriť v niekoho znamená vložiť všetku svoju dôveru do neho. To znatnená povedať mu: „Si pre mňa dôveryhodný, verím ti a preto budem robiť všetko, čo mi hovoríš. Nebudem ti klásť veľa otázok, lebo ti dôverujem v tom, čo pre mňa robiš."
Dnes o všetkom diskutujeme. Rozoberáme aj Ježišove slová, a ak nesúhlasia v niečom s našou logikou, tak to jednoducho robiť nebudeme. Práve naopak, budeme ich ešte spochybňovať. Toto je veľmi nebezpečné. Toto je nedostatok viery v Ježiša ako osobu.

Imrich Degro


. Výber z článkov časopisu

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.