CHARIZMA 1/2017

Úvodník


Po mučení, so strhnutou kožou na chodidlách, kráčal na vlastnú popravu štrnásťročný mexický chlapec s úsmevom a slovami: „Nech žije Kristus Kráľ a Guadalupská Panna Mária!“ Tri dni predtým napísal svojej matke: ,,Dôveruj v Božiu vôľu. Zomieram šťastný, pretože zomriem po boku nášho Pána.“ Pápež František minulý rok kanonizoval tohto mladého mučeníka svätého José Sánchez del Río.
Zo sveta počúvame správy o neuveriteľnej viere kresťanov. Sediac v teple svojej obývačky, niekedy smutní riešime v porovnaní s nimi smiešne problémy. Tlak médií sa nás snaží zviazať duchom sveta, pohodlia a strachu o peniaze, prácu, stratu reputácie... Mučeníci sa neboja - ani o život. Dali Bohu všetko - naozaj. Prvé miesto vo svojom živote. Veď mierou lásky je vernosť.
Pápež František povedal: „ Pôstna doba nám zakaždým adresuje dôraznú výzvu na obrátenie: kresťan sa má obrátiť k Bohu „celým svojím srdcom“ (Joel 2, 12), nesmie sa uspokojiť len s priemerným životom. Pôstna púšť nám pomáha povedať nie „svetáctvu“, „bôžikom“, pomáha nám robiť odvážne rozhodnutia v súlade s evanjeliom a posilňovať vzájomnú solidaritu s bratmi.“
Milí čitatelia, veľmi nám prajem, aby sme na záver tohoročného pôstu s úsmevom povedali, podobne ako José Sánchez del Río: ,,Dôverujem v Božiu vôľu. Žijem šťastný, pretože žijem po boku nášho Pána.“

Andrea Teplanová


. Výber z článkov časopisu

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.