CHARIZMA 3/2017

Úvodník


Jedného večera Passitea zo Sieny išla na návštevu chudobného a niesla mu v zástere chlieb a vajíčka. Otec ju prichytil a pýtal sa, čo nesie. Povedala, že kvety. Keď ju požiadal roztvoriť zásteru, miesto jedla v nej boli naozaj kvety, hoci bola tuhá zima.

Niekedy je pohodlnejšie jesť v teple domova koláče, než sa podeliť s tými, ktorí mnohokrát hladujú. Dokonca nás ani nenapadne vyjsť von za tým, kto je v núdzi. Možno nám ako výhovorka slúži, že naši príbuzní by to nepochopili. A tak prichádzame o zázrak.

Pápež František na apoštolskej ceste do Kolumbie s mottom „Demos el primer paso“ - „Urobme prvý krok“ povedal: „ Svätý Peter Claver aj svätá Maria Bernarda Bütlerová venovali život tým najchudobnejším a vydedeným, a tak ukázali život skutočnej revolúcie, tej evanjeliovej, nie ideologickej, ktorá naozaj oslobodzuje ľudí a spoločnosť spod otroctiev včerajška, no bohužiaľ i dneška. V tomto zmysle ,urobiť prvý krok’ – motto cesty – znamená priblížiť sa, skloniť sa, dotknúť sa tela zraneného a opusteného brata. A urobiť tak s Kristom, Pánom, ktorý sa stal pre nás otrokom. Vďaka nemu existuje nádej, lebo on je milosrdenstvo a pokoj.“

Milí čitatelia, urobme prvý krok, a aj v zime rozkvitnú kvety. Tak ako aj vďaka vašim modlitbám rozkvitol do farby náš časopis. Verím, že novým celofarebným číslom Charizmy prinášame radosť, inšpiráciu i zaujímavé informácie.

Andrea Teplanová


. Výber z článkov časopisu

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.