CHARIZMA 1/2019

Úvodník


Páter Dolindo Ruotolo každý večer zjedol polovicu svojej večere a druhú zaniesol na ulicu žobrákovi. Mal jednu reverendu a keď ju opral, často ešte mokrú si ju obliekol späť. Raz sa chcel vyspovedať u pátra Pia, ten mu povedal, že ho nemá z čoho spovedať, lebo je blahoslavený. Možno nedokážeme, napriek našej túžbe po svätosti, žiť ako on, možno to od nás Boh ani nechce, každý máme svoju cestu. Prichádza však nová šanca - pôst, stíšenie a hlbšie stretnutie s Pánom. Čas modlitby.

Manžel si raz spomenul na učiteľku nemčiny, ktorú 30 rokov nevidel a netušil, ako sa jej darí. Cítil však, že sa má za ňu krátko pomodliť. O týždeň mu ona telefonovala a poďakovala za modlitbu. Vysvetlila, že ležala v nemocnici s veľkými bolesťami, v zlom stave spôsobenom rakovinou a vtedy mala pocit, že ho vidí, ako sa za ňu modlí. Vďaka Bohu, že vypočul modlitbu. Stav sa jej veľmi zlepšil a hneď si zohnala na neho telefónne číslo, aby mu poďakovala. Boh počíta s každým z nás.

Žijeme v období mnohých zmien, aj v Obnove – vznik CHARIS, Duch Svätý vanie a pozýva nás s vierou, nádejou a láskou vstúpiť do nových vecí, každého osobne a začať môžeme práve modlitbou. Ako páter Pio hovoril: „Môžem nespať, môžem nejesť, nemôžem sa nemodliť.“

Andrea Teplanová


. Výber z článkov časopisu

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.