CHARIZMA 2/2019

Úvodník


Vo filme Joshua je hlavným hrdinom Pán Ježiš, ktorý príde ako stolár do súčasného mestečka, zoznámi sa s jeho obyvateľmi aj s mladou ženou, ktorá sa nevie zmieriť so smrťou manžela a hnevá sa na Boha, že jej ho vzal a zničil jej život. Joshua jej ukáže nádhernú krištáľovú vázu a povie, že taký krásny je jej život, ona tú vázu v hneve rozbije, brúsené sklo sa rozletí na tisíce drobných kúskov a zúfalo vykríkne: „Toto je teraz môj život!“ Keď Ježiš odchádza z mesta, daruje jej darček: zlepené kúsky skla z rozbitej vázy, z ktorých vytvoril nádhernú žiariacu sochu ženy. Niekedy sa ocitáme nad troskami niečoho krásneho. Máme pocit, že strácame a nevidíme pozitívne budúcnosť. Neveríme v budúcnosť, nezvládame prítomnosť a obraciame sa do minulosti. Strácame pohľad viery, nádeje a lásky v Duchu Svätom. Je čas očakávania. Pozitívneho očakávania a odvahy, nebáť sa dať Bohu všetky črepiny a s dôverou.

Máme veľkú milosť zažívať Turíce, ktoré majú byť podľa pápeža Františka aj jeho kazateľa Raniera Cantalamessu prelomové. Keď prichádzajú nové veci, mnoho sa mení. Jednou z takýchto zmien je aj ukončenie vydávania časopisu Charizma. Milí čitatelia, práve máte v rukách predposledné číslo. Nemusíte byť však smutní, pretože potom bude posilnená stránka kcho.sk, ktorá prinesie všetky potrebné informácie.

„Turíce boli chvíľou, v ktorej každý z apoštolov prežil a získal úžasnú istotu, že Boh ho miluje! To bolo od vekov Božím cieľom. Stvoril svet s úmyslom deliť sa o svoj život so svojím stvorením. Keď Ježiš za nás zomrel a zničil hriech, svet bol pripravený prijať život Trojice. V deň Turíc sa tento cieľ pre celé stvorenie naplnil,“ vysvetlil R. Cantalamessa. Verím, že po tohoročných Turíciach dokážeme hlásať každému: „Boh ťa miluje!“ A nielen slovami.

Andrea Teplanová


. Výber z článkov časopisu

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.