CHARIZMA 3/2019

Úvodník


Zrejme sa k mnohým čitateľom Charizmy nejakým spôsobom dostala informácia o tom, že toto číslo je posledné. Nechcem na tomto mieste objasňovať dôvody, prečo je to tak, ale skôr sa obzrieť za tým, čo časopis a tí, ktorí boli v pozadí jeho tvorby, priniesli.

Určite mnohí čitatelia ocenili kontinuitu s tým, čo Rada pre Katolícku charizmatickú obnovu chápala ako cieľ svojej činnosti – motivovať sympatizantov obnovy a hlavne členov a vedúcich modlitbových skupín. A prinášať im formáciu. Preto sa v časopise objavovali znovu ohliadnutia za kľúčovými podujatiami, ktorými nesporne boli formačné stretnutia vedúcich modlitbových skupín a potom celoslovenské konferencie Katolíckej charizmatickej obnovy. Tak si mnohí mohli pripomenúť a upevniť informácie, skúsenosti, ale aj atmosféru týchto podujatí. Tí, ktorí sa nemohli nejakým spôsobom zúčastniť, si tak mohli nájsť nejakú „omrvinku“ toho, čo účastníci prežili. Taktiež sme prinášali svedectvá jednotlivcov, ale aj spoločenstiev o tom, ako žijú svoj život v prostredí charizmatickej obnovy a aké veci u nich Boh koná. No a v neposlednom rade to boli rôzne vyučovania a témy, ktoré nás zaujímajú a v ktorých potrebujeme stále rásť.

Na tomto mieste teda patrí vďaka všetkým, ktorí prispievali článkami do čísel nášho časopisu, ale v neposlednom rade čitateľom, bez ktorých by vlastne nemohol existovať. Duch Svätý totiž dáva svoje dary kvôli tým, ktorí prijímajú službu od Pána, ktorý buduje svoju Cirkev – a to sú tí, pre ktorých vyučovania, informácie a povzbudenia znamenali zdroj svetla pre ich život. A to sú čitatelia. Im patrí vďaka aj za materiálnu podporu fungovania časopisu.

Čo je však ešte dôležité, to je poďakovanie tým, ktorí „prehrýzali“ každé jedno číslo, až kým neuzrelo svetlo sveta. Tým, ktorí museli motivovať a povzbudzovať autorov článkov, ktorí museli zabezpečovať technickú a organizačnú stránku časopisu. Často hodiny strávené za počítačom. Manželom Andrejke a Petrovi Teplanovcom. Každé jedno číslo bolo z veľkej časti ich zásluhou. Ďakujem im aj všetkým, ktorí spolupracovali na tvorbe časopisu Charizma, v mene členov rady, ale hlavne v mene čitateľov. Dúfam, že tak, ako život prináša stále čosi nové a Duch Svätý je tvorcom nového, tak aj náš časopis zasial dobré semeno, z ktorého v budúcnosti vyrastie nové a kvalitné ovocie.

Dušan Lukáč, koordinátor KCHO


. Výber z článkov časopisu

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.