CHARIZMA 2/2012

Úvodník


Expres zásielka pre Ducha Svätého
Nedávno som vstúpil do nie veľkých priestorov jednej malej dedinskej pošty. Nad jedinou úradnou priehradkou som si okrem iného prečítal aj toto: „List 1. triedy“ - dodanie nasledujúci pracovný deň po dni podania.“ Uvedomil som si v tej chvíli, že úžasný rozvoj dopravy urobil z nášho moderného sveta jedno veľké mesto. Vďaka rýchlej doprave si ľudia na celom svete môžu predávať všetko, čo potrebujú k uspokojeniu svojich kultúrnych, politických, ekonomických, vojenských, vedeckých, pracovných i osobných potrieb. Nebudem preháňať, keď poviem, že úroveň civilizácie môžeme merať podľa toho, ako má rozvinutý svoj systém dopravy.
Čo by sa však stalo, keby sa tento globálny systém dopravy náhle zastavil? Myslím, že celý svet by skolaboval. Takmer každá činnosť by bola ochromená. Určite by sme trpeli hladom a zimou, lebo by bolo prerušené nielen doručovanie pošty, ale aj zásobovanie potravinami, plynom a inými palivami. Poľnohospodárske podniky by boli zavalené rozkladajúcimi sa potravinami a produktmi, pretože „dopravné trhové kanály“ by boli nefunkčné. A jedna katastrofa by vyvolávala ďalšiu a tá zase ďalšiu a tá ďalšiu... Neviem, či by sme to dokázali zastaviť.
Doprava je pre nás vymoženosťou, ktorá nemôže chýbať. Je potrebná pre našu existenciu. A podobne je to aj s Duchom Svätým. Mať s ním spoločenstvo totiž znamená denne s ním komunikovať, denne spolu s ním cestovať... Teda nie až „nasledujúci pracovný deň“, ale ešte v ten istý deň a najlepšie ešte v tú istú hodinu. Nie listom 1. triedy, ale Expres kuriérom, ktorý ju doručí v okamihu prevzatia, ba – ako hovorí žalmista – ešte skôr, lebo „...hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať.“ (Ž 139,4).
Využívajme túto službu! Nebojme sa, je zadarmo, bez poplatkov.

Imrich Degro


. Výber z článkov časopisu

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.