CHARIZMA 2/2015

Úvodník


Istá pani sa napriek tomu, že nemala veľa peňazí, zľutovala nad žobráčkou, a keďže nemala v peňaženke žiadne drobné, dala jej desaťeurovku, hoci to bolo všetko, čo v tej chvíli mala. Doma sa radšej ani nepriznala, čo urobila a dúfala, že finančne nejako vyjdú. Na druhý deň jej ktosi nečakane daroval sto eur. Rozprávala tento príbeh kňazovi a ten sa zasmial: „Ja som tento týždeň daroval žobrákovi päť eur, a predstavte si, päťdesiat eur som dostal na druhý deň, keby som vedel, dám mu viac.“
Nechcem tým povedať, že vždy, keď darujeme peniaze, sa nám vrátia späť, ale Boh všetko, čokoľvek dáme, odmení viacnásobne. Veď štedrého darcu miluje Boh. A najväčšou odmenou je Božia láska - Duch Svätý v nás, veď ako napísal apoštol Ján: „Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi, a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia láska?“
Je čas Turíc, čas prijať oheň Ducha Svätého a smelo vykročiť a dávať, darovať seba a žiaru Lásky Boha v nás. Veď ako povedal pápež František: „Na Turíce pomáha Duch Svätý apoštolom vyjsť zo seba a premieňa ich na ohlasovateľov veľkých Božích vecí.

Andrea Teplanová


. Výber z článkov časopisu

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.