CHARIZMA 1/2018

Úvodník


S napätím pozeráme film o don Dianovi, kňazovi, ktorý sa otvorene postavil mafii. Mafii vraždiacej veriacich, dokonca deti. „Rútite sa šialenou rýchlosťou proti múru!“ vyhráža sa mu mafián. „Ak to zachráni týchto ľudí, stojí to za to,“ odpovedá kňaz. Jeden odvážny spôsobil, že temno začalo ustupovať, s ním aj strach ľudí z mafie, začali byť odvážni a nastali veľké zmeny. Daroval život za bratov, ktorým zdôrazňoval: „Trénujte sa v hľadaní odvahy!“ Obdivujeme ho, súcitíme s ním, potom vypneme telku a... začneme tréning odvahy?

Pápež František povedal: „Sila, odvaha a nádej budú sprevádzať našu cestu počas roka, ktorý sa teraz pred nami otvára.“ Pozýva nás vstúpiť do Roka odvahy. Strachu sa postavíme jedine Láskou – ktorá ho vyháňa. Potrebujeme Ducha Svätého ako živú vodu - H2O (odzadu čítame o-dva-ha). Svätý Otec nás pozýva k odvahe žiť v prítomnosti, k odvahe vypustiť zo svojich rúk kamene, k odvážnej modlitbe, k odvahe byť prorokmi radosti a veľkonočnej nádeje, k odvahe pri podpore rodiny, k odvahe k dialógu a zmiereniu, vyzýva mladých, aby mali „odvahu“ vstúpiť do manželstva a mať deti...

„Nebojte sa,“ hovoril často Ježiš apoštolom aj nám. Tak mu uverme a počúvnime ho.

Andrea Teplanová


. Výber z článkov časopisu

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.