CHARIZMA 2/2013

Úvodník


Čas na svete sa zastavil. Na niekoľko minút, hodín.... Každý sledoval zvolenie pápeža, čítal o ňom, počúval jeho príhovor. Dokonca aj ateisti. Potom sa čas znovu pohol, ale nanovo nastavený. Príklad Svätého Otca Františka, ktorý si nájde čas ísť pešo, zastaviť sa pri žobrákovi, sa nám vryl do srdca aj svedomia.
Boh má na nás vždy čas a dáva nám ho, koľko potrebujeme. Škoda, že to mnohokrát neplatí aj opačne. Je čas Turíc, pre Obnovu zvlášť obľúbený. Čas zahorieť Božím Duchom. Čas brať aj dávať a hľadať jeho naplnenie načúvaním hlasu Ducha Svätého. „V týchto dňoch sme zachytili vietor Turíc, ktorý otriasol múrmi našej duše,“ povedal kardinál Angelo Comastri po nedeľnej svätej omši v kostole sv. Anny, ďakujúc pápežovi Františkovi za jeho vzácnu prítomnosť.
Milí čitatelia, ďakujem za povzbudivé zmiznutie časopisu z predajní, svedectvá a príspevky, ktoré ste nám poslali a modlitby za redakciu. Prajem nám všetkým, aby sme dokázali zachytiť vietor Turíc, a nielen na Turíce.

Andrea Teplanová


. Výber z článkov časopisu

Časopis je možné objednať telefonicky na čísle: 0911 958 334.

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: casopis.kcho@gmail.com . Použitie textov je možné so zvolením redakcie.