CHARIZMA 3/2015

Úvodník


Náš svet akosi stráca istoty, je rozhádaný a dokonca aj doposiaľ relatívne pokojnú Európu zasiahla vojna na Ukrajine a návaly utečencov. Niekto prepadá panike, iný má strach, ďalší agresívne vykrikuje, ktosi sa schová alibisticky do ulity a mlčí, a aj hlboko veriacich rozdeľujú názory na túto situáciu.
Svätí nemali na ružiach ustlané. Určite si nemohli dovoliť celé dni venovať svojmu pohodliu, neležali v obývačke na gauči... Mali milé srdce - milosrdné, ktoré ich nútilo vyjsť zo svojho egoizmu. Svätý Filip Neri hovorieval: „Lenivci sa do raja nedostanú.“ Tvrdil, že dôležitejšie než prijímať nebeské videnia je dostať pod kontrolu vlastné sebectvo a mať trpezlivosť s blížnymi. „Byť bez milosrdenstva k chybám iných ľudí je bezpečné znamenie, že človek čoskoro sám upadne,“ povedal. So svojím spovedníkom a niekoľkými laikmi založil „Bratstvo Sv. Trojice pre pútnikov“ - organizovali stravovanie, ošetrenie a nocľah. Denne sa ujímali 500 pútnikov. O štvrť storočia neskôr v ich nemocnici podľa údajov kronikárov našlo ubytovanie 145 000 ľudí. Kardináli a kniežatá sa osobne zúčastňovali starostlivosti o nemajetných chorých, ktorí boli z nemocníc hromadne posielaní do domu bratstva. Žijeme vzácne časy, dostali sme pápeža s milosrdným srdcom, plným Božej lásky, a hoci sú jeho slová pre nás niekedy nepohodlné a vyháňajú nás z blahobytu, sú majákom pre naše životy. Svätý Otec František nám povedal: „Drahí bratia a sestry, často som premýšľal o tom, ako by Cirkev mohla urobiť očividnejším svoje poslanie byť svedkom milosrdenstva. Je to cesta, ktorá začína duchovným obrátením. A musíme kráčať touto cestou. Preto som sa rozhodol vyhlásiť mimoriadne jubileum, ktoré sa zameria na Božie milosrdenstvo. Bude to Svätý rok milosrdenstva. Symbolické je aj to, že na Svätý rok pripadne nedeľný liturgický cyklus „C“ s čítaniami z Evanjelia podľa Lukáša, ktorý je nazývaný „evanjelistom milosrdenstva.“
Takže presne vieme, čo dnes od nás Boh očakáva. Milosrdenstvo - skutočné, úplné a dokonalé.

Andrea Teplanová


. Výber z článkov časopisu

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.