CHARIZMA 2/2016

Úvodník


Generálny vikár, veľprepošt nitrianskej kapituly prof. Jozef Vrablec, ma vždy udivoval, ako dokázal počuť Boží hlas. A nebola som sama, kto žasol nad jeho spoluprácou s Pánom. Priateľka spomínala, ako sa s ním chcela neohlásene stretnúť, hoci nebola z Nitry a poznala ho len z kníh, ktoré napísal. Keď prišla v strašnom lejaku k bráne jeho domu, povedali jej, že pán veľprepošt je u pána biskupa na slávnostnej večeri a dnes už nikoho neprijme. Zrazu však uvidela, ako k nim uteká drobná postava. „Dobrý večer, Alenka,“ povedal a podal jej ruku. „Ja som Elena,“ vysvetlila. „Prepáčte, keď som bol na tej večeri, Duch Svätý mi povedal, aby som išiel domov, že ma čaká Alenka, asi som zle rozumel to meno,“ usmial sa kňaz.
Napriek tomu, že vieme, ako treba dávať pozor na vnuknutia a verne ich nasledovať, nie vždy sa nám to darí. A pritom, ako povedala sv. Faustína: „Vernosť vnuknutiam Ducha Svätého je najkratšia cesta.“ Každé poslúchnuté je odmenené hojnejšími milosťami, častejšími a silnejšími vnuknutiami. Niekedy neposlúchneme z neistoty, či je vnuknutie pravé. Sv. František Saleský to rozlíšiť vedel: „Jedným z najlepších znakov toho, že vnuknutie, najmä nezvyčajné, je dobré, je pokoj a spokojnosť srdca, ktoré vnuknutie prijalo. Tých, čo nasledujú pekelné popudy v domnienke, že ide o nebeské vnuknutia, zvyčajne ľahko spoznáme: sú totiž rozháraní, tvrdohlaví a namyslení. Vrhajú sa do vecí pod zámienkou horlivosti, no všetko obracajú naruby, všetkých posudzujú, každého karhajú, všetko vyčítajú... nič neznesú, ale poddávajú sa vášňam sebalásky pod zámienkou žiarlivej obrany Božej cti.“
Nemusíme sa báť, veď každá božská pohnútka je svetlom, ktoré nám objasňuje Božiu vôľu a dostávame s ňou silu na jej uskutočnenie. Cesta poslušnosti je náročná, ale „je cestou slobody a šťastia, dušu na nej nič nestiesňuje, srdce sa na nej nezviera, ale je doširoka otvorené, takéto otvorenie srdca je zrejmým znakom prítomnosti Ducha“ (Jacques Philippe).
Milí čitatelia, prajem nám všetkým, aby sme započuli, rozlíšili a uskutočnili vnuknutia Ducha Svätého. A môžete nám o tom poslať svedectvo, ak dostanete vnuknutie...

Andrea Teplanová


. Výber z článkov časopisu

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.