CHARIZMA 1/2013

Úvodník


V lete som sa pýtala Pána, čo môžem pre neho urobiť. V srdci som počula: „Keď príde duchovný otec a povie, aby si mu s niečím pomohla, povedz áno.“ V tej chvíli mi to pripadalo absurdné. Ale keď sa u nás objavil a spýtal sa, či prijmem miesto šéfredaktorky časopisu Charizma, vedela som, čo mám odpovedať.
Ďakujem za dôveru aj Vdp. Imrichovi Degrovi, ktorý stál pri zrode časopisu a vdýchol mu tvár. Verím, že Charizma bude naďalej Božím dielom.
Milí čitatelia, prosím vás o modlitby za tím redakcie a o spoluprácu. Rubrika listáreň je tu pre vás. Potešia nás aj svedectvá alebo krátke správy z podujatí, oznamy akcií, ktoré plánujete. Ak máte záujem o odpovede na nezodpovedané otázky, takisto nám napíšte. Verím, že naše spoločné dielo prispeje k zjednoteniu, informovanosti a formácii spoločenstiev Katolíckej obnovy v Duchu Svätom.
„Viera bez skutkov je mŕtva.“ Je čas. Je priestor. Dokázať a žiť vieru. Chcem, aby aj vedenie redakcie časopisu Charizma bolo skutkom lásky.

Andrea Teplanová


. Výber z článkov časopisu

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.